Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, s.r.o.

Provozujeme mateřskou školu pro sluchově postižené s kapacitou 18 dětí. Pravidelnou součástí programu je individuální logopedická péče. Nabízíme možnost navštěvovat sportovní a keramický kroužek či kroužek …

Speciální MŠ Sluníčko, Praha 5

Provozujeme šestitřídní mateřskou školu pro 74 dětí od 3 do 8 let se zdravotním postižením a všestranné pedagogické centrum. Součástí je i jídelna. Nabízíme hippoterapii, ozdravné pobyty, výtvarný a hudební kroužek, pohybové hry či …

Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ a Střední škola

Provoz speciální mateřské školy pro děti s poruchami řeči a tělesným handicapem s kapacitou 30 dětí. Nabídka plaveckého výcviku či hry na …

MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 4

Mateřská škola pro 20 dětí s mentálním a kombinovaným postižením a pro …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5

Mateřská škola pro 22 dětí se školní jídelnou. Pomáháme dětem se všemi typy problémů v komunikaci, zejména dětem se sluchovou vadou. Zajišťujeme logopedickou péči. Pro děti pořádáme různé akce v rámci mateřské školy, jezdíme společně na výlety, školy v přírodě, sportovní akce a …

Modrý klíč - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s.

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 6 dětí. Zaměřujeme se na péči o děti s mentálním a kombinovaným …

Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha

Provozujeme mateřskou školu pro sluchově postižené děti o kapacitě 24 žáků. Přijímáme děti i s těžkou poruchou komunikace. Nabízíme speciální pedagogické …

ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Zajišťujeme kontinuitu výchovy a vzdělání žáka i po dobu jeho pobytu v …

MŠ speciální Praha 8, Štíbrova

Provozujeme mateřskou školu pro děti s mentálním či tělesným postižením, vadami řeči a poruchami autistického spektra. Součástí je jídelna. Nabízíme výtvarný, sportovní, hudební a keramický kroužek. K dispozici je speciální pedagogické centrum. Pořádáme dětské akce i …

Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3

Provozujeme mateřskou školu. Zajišťujeme péči pro děti vyžadující speciální přístup. Nabízíme taneční, hudební, výtvarný i jazykový kroužek. Zařazujeme každodenní pobyt v tělocvičně nebo na terase. Pořádáme divadelní představení, masopusty, besídky a …

Mateřská škola speciální, Praha 8

Provozujeme speciální mateřskou školu, jídelnu a internát. Poskytujeme péči dětem ve věku od 2 do 7 let s vývojovými poruchami a opožděným vývojem, dětem hyperaktivním a sociálně ohroženým. K budově patří velká zahrada s prolézačkami, pískovišti, koly, tříkolkami a …

ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Zajišťujeme kontinuitu výchovy a vzdělání žáka i po dobu jeho pobytu v …

Fakultní MŠ se speciální péčí

Fakultní mateřská škola se speciální péčí je mateřská škola, která integruje dětí s různými druhy postižení. Součástí školy je i malé speciální oddělení a také Speciálně pedagogické …