Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MŠ speciální Příbram, Hradební

Mateřská škola pro 36 dětí. Předškolní vzdělávání dětí s mentálním postižením, s vadami řeči, se smyslovými vadami, s tělesným postižením a …

ZŠ praktická a speciální a MŠ Kladno, Pařížská

Mateřská škola je určena pro děti s různými typy postižení: zrakovým, sluchovým, tělesným i mentálním a pro děti s logopedickými vadami a poruchami autistického spektra. Kapacita mateřské školy je 25 dětí, jsou rozděleny do 2 tříd. Výchovně vzdělávací činnost je podle programu Hrajeme si celý …

MŠ speciální Mladá Boleslav, Šmilovského

Speciální mateřská škola pro 52 dětí s jídelnou. Školka je zřízena pro děti s různými hadicapy ve věku od tří do sedmi let. Nabízíme logopedickou péči, speciální cvičení a individuální výchovu. Spolupracujeme s odborníky. Zajišťujeme výlety, plavání či taneční …

Soukromá MŠ, ZŠ a střední škola Slunce Stochov, o.p.s.

Soukromá mateřská škola s kapacitou 50 dětí integruje děti se speciálními potřebami. Nabízíme poradenství psychologa a sociální poradenství, logopedickou péči, výuku anglického jazyka a hry na flétnu, plavecký výcvik či rekreační ježdění na …

MŠ speciální Kladno, Moskevská

Provozujeme speciální dvoutřídní mateřskou školu pro 30 dětí s očními vadami - strabismus či amblyopie. Součástí je jídelna. Provádíme pleoptická i ortoptická cvičení. Vyučujeme plavání a anglický jazyk. Nabízíme výtvarné i keramické dílny. Pořádáme školy v přírodě a kulturní dětské akce i …

Dětský domov a Mateřská škola speciální Beroun

Speciální mateřská škola pro 18 dětí, dětský domov a speciální pedagogické centrum poskytují péči, výchovu a vzdělání klientům se zdravotním …

MŠ speciální Slaný, Petra Hrubého

Mateřská škola pro 35 dětí s vadami řeči a kombinovaným postižením. Poskytujeme denní logopedickou péči. Součástí školy je zahrada. Důležitým prvkem ochrany a prevence je i výchovně vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý způsob života, vytvořením příznivého sociálního …

Modrý klíč - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s.

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 6 dětí. Zaměřujeme se na péči o děti s mentálním a kombinovaným …

MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 4

Mateřská škola pro 20 dětí s mentálním a kombinovaným postižením a pro …

SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská

Mateřská škola při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady pro 20 dětí s …

Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ a Střední škola

Provoz speciální mateřské školy pro děti s poruchami řeči a tělesným handicapem s kapacitou 30 dětí. Nabídka plaveckého výcviku či hry na …


Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3

Provozujeme mateřskou školu. Zajišťujeme péči pro děti vyžadující speciální přístup. Nabízíme taneční, hudební, výtvarný i jazykový kroužek. Zařazujeme každodenní pobyt v tělocvičně nebo na terase. Pořádáme divadelní představení, masopusty, besídky a …

ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Zajišťujeme kontinuitu výchovy a vzdělání žáka i po dobu jeho pobytu v …