Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Speciální MŠ Třebíč

Provoz speciální mateřské školy pro 36 …

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Mateřská škola pro 40 dětí s …

MŠ Ivančice, Široká

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 30 žáků. Nabízíme výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním, sluchovým postižením, vadami řeči či poruchami autistického spektra. Zajišťujeme individuální logopedickou péči a rozvoj prostřednictvím alternativní a augmentativní …

Školka Dobromysl

Provoz Montessori školky pro 12 dětí ve věku 3-6 let. K dispozici je zahrada. Pořádáme vzdělávací přednášky a vícedenní semináře pro rodiče na téma Montessori pedagogika, přirozená výchova dětí, zdravý životní styl či v budoucnu letní pobyty pro rodiče s …

Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344

Mateřská škola speciální pro 10 dětí se zaměřením na výchovu a vzdělávání mentálně handicapovaných …

Speciální MŠ Svitavy

Provozujeme speciální mateřskou školu se školní jídelnou pro 130 dětí s kombinovaným postižením. Součástí je výuka angličtiny, plavecký výcvik i zdravotní …

Speciální MŠ Svitavy

Provozujeme speciální mateřskou školu se školní jídelnou pro 130 dětí s kombinovaným postižením. Součástí je výuka angličtiny, plavecký výcvik i zdravotní …

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Mateřská škola pro 40 dětí. …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská

Mateřská škola pro 20 zrakově postižených dětí. K dispozici je jídelna. Pořádání výletů a her pro …

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova

Provoz logopedické mateřské školy pro děti od 3 do 6 let s vadami řeči jako jsou mnohočetné dyslalie, opožděný vývoj řeči, dysfázie, etopedické poruchy. Možnost využití relaxačních her zaměřených na dramatickou výchovu a pořádání akcí jako jsou soutěže, karneval, sportovní dny a …

MŠ Kamarád

Poskytujeme komplexní vzdělávací a zdravotně sociální služby klientům od 2 do 26 let s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Zajišťujeme osobní asistenci a sociální poradenství. Provádíme relaxační a aktivizační terapii i výchovně psychosociální a rehabilitační péči a …

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Mateřská škola je dislokovaným pracovištěm. Je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem s kombinovaným postižením. Zaměřuje se na rozvoj celé osobnosti dítěte s cílem jeho přípravy pro život a uplatnění se v něm dle schopností a …

Mateřská škola Slunečnice

Mateřská škola zajišťuje komplexní výchovně - vzdělávací péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami různého typu a stupně, včetně kombinovaných vad. Navštěvují ji děti s poruchami mentálního vývoje, kombinovanými vadami, s autismem nebo poruchou PAS (porucha autistického …

MŠ Sloupno

Mateřská škola pro 58 dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. K dispozici je jídelna, kroužek juda, jógy, angličtiny, výtvarné …