Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MŠ Hrotovice

Provozujeme mateřskou školu s kapacitou 75 …

MŠ Poděšín

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 22 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …

ZŠ a MŠ Unčín

Mateřská škola pro 24 dětí s …

ZŠ a MŠ Prosetín

Mateřská škola pro 25 dětí s …

MŠ Pacov

Čtyřtřídní mateřská škola pro 105 dětí s jídelnou. Škola má zahradu s pískovištěm, altánem pro děti, houpačkami a skluzavkou. Budova je vyzdobena výtvarnými pracemi žáků. Ve výchovně vzdělávací práci s dětmi používáme metody, které vedou k aktivitě, experimentování, přemýšlení a formulování …

ZŠ a MŠ Světnov

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou. Organizujeme výlety do přírody a za kulturou, karnevaly, maškarní plesy, vánoční besídky, oslavy státních svátků nebo narozenin dětí, loučení s předškoláky, divadelní a hudební koncerty pro rodiče nebo společné pouštění …

ZŠ a MŠ Heraltice

Mateřská škola pro 27 dětí s …

ZŠ a MŠ Mrákotín

Mateřská škola pro 32 …

ZŠ a MŠ Puklice

Provozujeme mateřskou školku pro 50 dětí ve věku od 3 do 6 let. Využíváme prvků Montessori pedagogiky a vyučujeme kurzy anglického jazyka. Pomáháme dětem rozvinout svůj vrozený potenciál. Třídy jsou vybaveny Montessori pomůckami, tvořivými koutky, funkční kuchyňkou a …

MŠ Mozaika Jihlava

Instituce sdružuje 18 mateřských škol. Součástí je 10 školních jídelen a 7 výdejen …

ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová

Provozujeme státní mateřskou školu pro 39 dětí. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a sebedůvěře. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti i jejich …

ZŠ a MŠ Myslibořice

Provozujeme mateřskou školu pro 45 dětí s …

MŠ Lísek

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 47 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …

MŠ Korálky, Havlíčkův Brod, Příčná

Mateřská škola pro 89 dětí. Součástí mateřské školy je školní kuchyně a samostatná jídelna, ve které se stravují všechny děti. Vzdělávání je založeno na přímých zážitcích dítěte a na podnětném a zajímavém prostředí. Máme i zájmové kroužky pro všechny děti jako zpěv, logopedii, angličtinu a …