Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště

Speciální mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou. Zajišťujeme hipoterapii, rehabilitační tělesnou výchovu, polohování, magnetoterapii a …

ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž

Škola poskytuje vzdělávání a výchovu žákům zdravotně postiženým, obtížně vychovatelným a nemocným po dobu jejich umístění v zdravotnickém zařízení. Při výuce a vzdělávání používáme speciálně pedagogické metody a terapeutické metody. Součástí je také logopedická péče a ekologická …

ZŠ a MŠ speciální Kroměříž

Speciální mateřská škola pro 12 dětí s jídelnou. Škola je bezbariérová. Pořádáme dny otevřených dveří, školní slavnosti, dílny s rodiči, zahradní slavnosti, jarmarky, výstavy a prezentace školy na soutěžích, přehlídkách, …

ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice

Mateřská škola pro 70 tělesně a mentálně postižených dětí s jídelnou. Dětem je poskytována komplexní speciální pedagogická, rehabilitační a logopedická péče. Nabídka hippoterapie a plavání. V současné době disponujeme 3 vozy, které zajišťují svoz …

MŠ a ZŠ Kyjov - Za Humny

Mateřská škola pro 9 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a kombinovanými vadami od 3 do 6 let. Poskytujeme logopedickou péči. K dispozici je didaktická technika a zahrada vybavena prolézačkami, houpačkami i pískovištěm. Zajišťujeme konzultace při nápravě vad a …

MŠ a ZŠ Kyjov, Školní

Provoz dvoutřídní mateřské školy pro děti se sluchovým postižením, vadami řeči a autismem. K dispozici je jídelna i dětské školní a víceúčelové hřiště. Pořádáme sportovní …

MŠ a ZŠ Kyjov - Strážovská

Mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a kombinovanými vadami od 3 do 6 let. Cílem vzdělávacího programu je zejména pomoci dětem překonat kritickou dobu během hospitalizace a aklimatizovat se na nemocniční prostředí a zlepšit jeho psychický …

Mateřská škola Olomouc, Blanická

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 15 dětí s mentálním postižením, poruchami komunikace a chování či poruchami sociability. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny či sportovní a jiné …

MŠ Vyškov, Sochorova

Provozujeme mateřskou školu pro děti zdravé, zdravotně oslabené, s obtížemi řeči a děti s individuálními potřebami. Děti mohou využívat bazén a vybavenou …

SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc-Hejčín

Provozujeme mateřskou školu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, přednostně pro děti s poruchami zraku a narušenou komunikační schopností. Dětem je v rámci školy poskytováno speciálně pedagogická, logopedická či zraková péče prováděná kvalifikovanými …

Střední škola, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek

Logopedická mateřská škola pro 42 dětí s jídelnou. Nabízíme péči dětem s řečovými, sluchovými a dalšími zdravotními problémy. Nabízíme zájmové kroužky jógy, hry na flétnu, keramiky, angličtiny, počítačů a hudebně …

ZŠ a MŠ Naděje Frýdek-Místek

Mateřská škola pro 84 dětí se zaměřením na vzdělávání dětí s tělesným postižením, kombinovaným postižením, autismem, smyslovými a řečovými vadami. V rámci školního vzdělávacího programu je vzdělávací působení na děti zaměřeno na zdravý životní …

Mateřská škola Paprsek, s.r.o.

Provozujeme speciální mateřskou školu pro děti s poruchami chování, vadami řeči, autismem, mentálním postižením, smyslovými, tělesnými a neurologickými obtížemi a pro děti s ADHD. Nabízíme komplexní individuální program na míru Vašemu dítěti a plně kvalifikovaný …

MŠ Ostrava-Poruba, 17. listopadu

Mateřská škola pro 82 dětí s tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, s mentální retardací, s poruchami řeči nebo s poruchami autistického spektra. K pravidelné péči o děti patří logopedie a rehabilitace, kterou zajišťují odborní …