Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Eduschool, s.r.o.

Poskytujeme akreditované profesní vzdělávání pro jednotlivce i firmy. Nabízíme řidičské, právní, administrativní, ekonomické, elektrotechnické a další …

MŠ Olšava, Uherský Brod

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou. Pořádáme pravidelné výlety za kulturou nebo do přírody. Vedeme kroužek plavání, keramiky, hudby a divadla, logopedie nebo tancování. Organizujeme besedy, oslavy narozenin dětí, sezení s rodiči, taneční, divadelní a hudební …

ZŠ a MŠ Racková

Mateřská škola pro 35 dětí s jídelnou nabízí logopedickou péči, kurz Náprava grafomotorických potíží pro předškolní děti, výuku angličtiny hravou formou, kroužek cvičení na rehabilitačních míčích i rozvoje výtvarných a pracovních dovedností, divadelní, loutková a hudební představení pro …

ZŠ a MŠ Březolupy

Základní škola pro 195 žáků s jídelnou a družinou. Specializujeme se také na pořádání matematických i dopravních soutěží a škol v přírodě. Poskytujeme možnost navštěvování pěveckých, florbalových a dyslektických …

Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o.

Provoz mateřské školy pro děti od 2,5 do 6 let s kapacitou 50 dětí. Součástí je výuka anglického jazyka. Dětem nabízíme rodinné prostředí, individuální přístup, prožitkové učení, bruslení, plavání, pobyty v přírodě, keramiku, počítače, zájmové kroužky, celodenní výlety a návštěvy kulturních …

Muzejní knihovna Vsetín

Nabízíme historickou a regionální literaturu. Specializujeme se na obory společenských věd, převážně na historii, národopis, archeologii, přírodu, historii a dějiny umění regionu Valašska či dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné …

Dům dětí a mládeže Astra Zlín

Nabídka volnočasových aktivit, zájmových kroužků, akcí a táborů pro děti i …

ZŠ a MŠ Spytihněv, okres Zlín

Základní škola pro 80 žáků s družinou a …

Obecní knihovna Slavkov pod Hostýnem

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu k …

ZŠ Huslenky

Základní škola pro 150 žáků s družinou a jídelnou. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Integruje žáky se zdravotním postižením. Nabízí svým žákům pestrou paletu volnočasových aktivit. Pořádá školní výlety a mnoho akcí, jako je školní ples, jarmark, adventní koncert a …

ZŠ a MŠ Popovice

Provozujeme malotřídní základní školu se třemi třídami s kapacitou 6o0 žáků s jídelnou a družinou pro 30 dětí. Nabízíme dramatický, kreativní a pohybový kroužek včetně výuky na zobcovou flétnu a anglického jazyka. Pořádáme dětské akce včetně výletů do přírody i za …

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Státní střední škola zajišťující výuku tříletých oborů umělecký truhlář a řezbář, truhlář a truhlářská a čalounická výroba. Zaměřujeme se na projekty, výstavy, soutěže, kurzy a další. Zabýváme se výukou výroby moderních technologických postupů s aplikací nových …