Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MŠ Velichov

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 30 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …

MŠ Stružná

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 25 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …

Mateřská škola Ostrov

Mateřská škola pro 90 dětí s …

MŠ Hroznětín

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školku s maximální kapacitou 50 dětí. Disponujeme vlastní jídelnou. Rozvíjíme a podporujeme výchovu ke zdraví, změnám ve vědě a technice, změnám na trhu práce a rychlosti, jakou se tyto změny prosazují. Všechen pedagogický personál je plně …

ZŠ a MŠ Chyše

Provozujeme mateřskou školu pro 35 dětí. Dětem je zajištěno celodenní stravování v …

MŠ Nová Role, Mezirolí

Provozujeme jednotřídní mateřskou školu pro 23 dětí se školní jídelnou. Provádíme hudební, pracovní a výtvarné aktivity včetně výuky na počítači. Pořádáme dětské …

MŠ Merklín

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 60 dětí. K dispozici máme jídelnu a zahradu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …

MŠ Chodov

Mateřská škola pro 106 dětí s jídelnou. Pořádáme besedy, besídky, navštěvování divadelních představení, plavecké výcviky, pohybové kroužky i výtvarný kroužek a …

MŠ Chodov

Mateřská škola pro 106 dětí s jídelnou. Pořádáme besedy, besídky, navštěvování divadelních představení, plavecké výcviky, hudebně pohybové kroužky, anglický i výtvarný kroužek a …

MŠ Chodov

Mateřská škola pětitřídní. Pořádáme besedy, besídky, navštěvování divadelních představení, plavecké výcviky, hudebně pohybové kroužky či anglický i výtvarný kroužek a další. Poskytujeme logopedickou …

MŠ Chodov

Mateřská škola pro 78 dětí s jídelnou. Pořádáme besedy, besídky, navštěvování divadelních představení, plavecké výcviky, hudebně pohybové kroužky, anglický i výtvarný kroužek a další. Poskytujeme také logopedickou …

MŠ Krásno

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 30 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …

ZŠ a MŠ Radonice

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou. V rámci výuky organizujeme zájezdy, výlety, exkurze a návštěvy divadel. K dispozici je …

MŠ Vilémov, Náměstí

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 24 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …