Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Červený vrch

Provoz mateřské školy pro 45 …

MŠ 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská

Mateřská škola má 4 detašovaná pracoviště a nabízí výchovně vzdělávací činnost pro 84 dětí. Podrobnější informace naleznete na …

MŠ Jahodnice Praha 9

Provozujeme mateřskou školu pro 108 dětí s jídelnou. Program podporuje lidovou tvořivost, zdravý životní styl a vztah k přírodě. Pořádáme výlety, soutěže a akce jako je masopust a vánoční setkání s …

MŠ Jahodnice Praha 9, Osická

Provozujeme mateřskou školu pro 25 dětí s jídelnou. Program podporuje lidovou tvořivost, zdravý životní styl a vztah k přírodě. Pořádáme výlety, soutěže a akce jako je masopust a vánoční setkání s …

MŠ Praha 3, Jeseniova 204

Mateřská škola pro 112 dětí se školní jídelnou. K dispozici je kroužek angličtiny, keramiky, plavání, bubnování a zdravé …

MŠ dánského typu, Praha 10

Mateřská škola pro 118 dětí se třemi věkově smíšenými třídami podporuje samostatnost a sebevědomí každého dítěte. Součástí školky je jídelna. Snažíme se naučit dítě tvořivosti. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Pořádáme kulturní akce pro děti i jejich …

MŠ Havířovská

Mateřská škola pro 140 dětí. Nabízíme pro děti kroužky flétny a pohybových …

Mateřská škola Lojovická

Provoz státní mateřské školy o kapacitě 84 dětí s jídelnou. Pořádáme dětské akce a výlety. Nabízíme kroužek plavání, keramiky a angličtiny. K dispozici je zahrada s dětskými hracími …

MŠ Praha 10, Dvouletky

Provozujeme mateřskou školu pro 120 dětí ve věku od 3 do 7 let. Disponujeme vlastní jídelnou a zahradou. Zaměřujeme se na správný zdravotní, pohybový i duševní vývoj dítěte. Nabízíme zájmové aktivity, jako je angličtina, hra na flétnu, keramika, divadelní přestavení, výlety, výstavy či …

MŠ Praha 8, Řešovská

Provozujeme mateřskou školu pro 130 dětí s jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek angličtiny či výtvarné, dramatické, sportovní i taneční kroužky a výuku hry na …

MŠ Praha 5, Kroupova

Mateřská škola pro 76 dětí nabízí výuku angličtiny. K dispozici je jídelna, kroužek výtvarný, pohybový, keramiky a …

MŠ Praha, U Nové školy

Pětitřídní mateřská škola rodinného typu pro 125 dětí s jídelnou a zahradou. Nabízíme dětem kroužek plavání, dramatiky, taneční terapie, zpívánek, keramiky a …

MŠ Praha 1, Řásnovka

Mateřská škola pro děti mladší tří let. Pořádáme kulturní a vzdělávací akce a školy v přírodě. Zaměřujeme se na hudební a pohybové …