Firmy

Fakultní MŠ Sluníčko pod střechou při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13

Mateřská škola pro 120 dětí s výtvarným, keramickým a tanečním kroužkem, výukou anglického jazyka a hry na flétnu. K dispozici je …

MŠ Praha 13, Mezi Školami

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou. Nabídka kroužku angličtiny, hry na flétnu, keramiky, aerobiku, plavání a výtvarné …

MŠ Točná

Mateřská škola pro 193 dětí s jídelnou. Pořádáme výstavby, sportovní dny, čarodějnice, karnevaly a další akce pro děti i …

Mateřská škola Čakovice I.

Provoz státní šestitřídní mateřské školy o kapacitě 224 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada s 2 pískovišti a dřevěnými zahradními prvky. Pořádáme dětské akce a …

MŠ Praha 5, Kroupova

Mateřská škola pro 76 dětí nabízí výuku angličtiny. K dispozici je jídelna, kroužek výtvarný, pohybový, keramiky a …

Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Provoz státní mateřské školy s celkovou kapacitou 320 dětí ve 12 třídách. K dispozici je jídelna a dětské hřiště s herními prvky. Pořádáme dětské akce a …

MŠ Pertoldova

Mateřská škola pro 56 dětí s jídelnou. Pořádáme výstavby, sportovní dny, čarodějnice, karnevaly a další akce pro děti i …

MŠ Praha 1, Národní

Mateřská škola pro 185 dětí s jídelnou. Pořádáme kulturní a vzdělávací akce a školy v přírodě. Zaměřujeme se na hudební a pohybové činnosti. K dispozici je …

MŠ 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská

Mateřská škola má 4 detašovaná pracoviště a nabízí výchovně vzdělávací činnost pro 112 dětí. Podrobnější informace naleznete na …

MŠ Praha 1, Řásnovka

Mateřská škola pro 150 dětí s jídelnou. Pořádáme kulturní a vzdělávací akce a školy v přírodě. Zaměřujeme se na hudební a pohybové …

MŠ Praha 3, Vozová

Mateřská škola pro 157 dětí s jídelnou se zaměřuje na rozvoj estetického vnímání, respektování individuálních potřeb dítěte a spolupráci s …

MŠ Praha 8, Na Korábě

Provozujeme mateřskou školu pro 130 dětí s jídelnou. Zajišťujeme výuku anglického jazyka, organizujeme a nabízíme pohybové, hudební či výtvarné kroužky. K dispozici je rozhlehlá zahrada parkového …

MŠ Kořenského

Provozujeme mateřskou školu s družinou, klubem a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, volnočasové aktivity, vystoupení, výlety či sportovní …