Firmy

MŠ logopedická, Ostrava - Poruba

Provozujeme mateřskou školu pro 56 dětí s …

MŠ Mořkov

Provozujeme mateřskou školu pro 75 dětí s jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, besedy, tématické dny či divadelní …

ZŠ a MŠ Stonava

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou. Zařízení sdružuje i školku s polským vyučovacím …

MŠ Ostrava - Vítkovice, Prokopa Velikého

Mateřská škola pro 197 dětí s jídelnou a logopedickou třídou. Logopedická cvičení provádíme denně se všemi dětmi. Jezdíme na výlety a plavání, pořádáme Mikulášskou besídku, slavíme den Země. Pořádáme karnevalový rej, slet čarodějnic, oslavu dne dětí, návštěvu u hasičů. Do školky si zveme …

MŠ Hradec nad Moravicí

Mateřská škola pro 185 dětí s jídelnou pro 650 strávníků. Pro děti je po celý školní rok připraven bohatý kulturní i sportovní program, návštěva divadla, pořádání besídek, karnevalů, her venkovních i vnitřních a zajištění odpočinku. Účastníme se akcí pořádaných …

Mateřská škola Klíček Krnov

Provozujeme soukromou česko - anglickou školku. Nabízíme alternativní vzdělávací program s individuálním přístupem. Poskytujeme možnost využití pohybových kroužků jako je gymnastika a …

ZŠ a MŠ Bernartice nad Odrou

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu s kapacitou 44 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada zařízená pískovištěm a dřevěnými průlezkami a zahradním domkem. Nabízíme plavecký výcvik. Navštěvujeme muzea, divadla i koncerty. Pořádáme výlety s rodiči do přírody a …

MŠ Edin

Jsme anglicko-česká školka a nabízíme individuální přístup, maximálně 6 dětí na pedagoga, výuku britskými pedagogy a akreditovanou metodikou. Nabízíme také Wattsenglish kurzy pro děti a …

ZŠ generála Heliodora Píky a MŠ Štítina

Mateřská škola pro 60 dětí. Pořádání akcí pro děti z mateřské školky, jako je hledání pokladu, Maňáskové divadlo, pouštění draků a keramický …

ZŠ a MŠ Mošnov

Provozujeme jednotřídní mateřskou školu pro 28 dětí s jídelnou. Nabízíme kroužky Metoda dobrého startu a Veselé pískání. Pořádáme kurzy plavání. K dispozici je zahrada s dětským …

ZŠ a MŠ Dvorce

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 70 dětí ve věku od 3 do 6 let. Zaměřujeme se na správný zdravotní, pohybový i duševní vývoj dítěte. Pořádáme různé akce, jako je drakiáda, třídní výlety, besídky, zimní olympiády, návštěvu 1. třídy nebo družiny na základní …

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531

Provoz mateřské školy o celkovém počtu 6 tříd. Třídy jsou věkově smíšené, což dětem umožňuje naučit se vnímat a respektovat potřeby druhých. K dispozici je rozlehlá školní zahrada a dopravní …

ZŠ a MŠ Ostrava - Bělský Les, Bohumíra Dvorského

Mateřská škola pro 168 dětí s jídelnou. Nabízíme lyžařský kurz. K dispozici je zahrada vybavena dřevěnými i kovovými průlezkami a …