Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Mateřská škola Orlík, s.r.o.

Provozování soukromé mateřské školy pro 45 dětí. K dispozici je zahrádka a dvě …

MŠ Frýdek-Místek, Anenská

Mateřská škola pro 252 dětí s …

MŠ Trojlístek, Nový Jičín - Komenského

Provozujeme mateřskou školu pro 234 dětí s jídelnou. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte. Organizujeme zotavovací pobyty, výlety, exkurze, besídky a divadelní představení. Nabízíme různé pohybové aktivity a …

MŠ Široká Niva

Provozujeme mateřskou školu pro 24 dětí. Pro děti je připraveno pravidelné jídelní stravování. Děti v mateřské škole mají možnost, pokud je zájem i ze strany rodičů, navštěvovat i výuku angličtiny pro nejmenší v rozsahu dvou vyučovaích bloků …

MŠ Skřivánek

Provozujeme mateřskou školu pro děti od 3 do 7 let se školní jídelnou a se zaměřením na ekologii. K dispozici je zahrada s houpačkami a prolézačkami. Nabízíme keramický a taneční kroužek včetně výuky anglického jazyka. Pořádáme dětské akce, karnevaly, oslavy narozenin či výlety do …

ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová

Mateřská škola pro 166 dětí. Pořádáme sportovní a kulturní aktivity nebo pravidelné výlety do …

ZŠ a MŠ Petra Bezruče Třinec

Mateřská škola pro 40 dětí s jídelnou. Provozujeme třídu s logopedickou péčí pro nedostatky v oblasti zrakové percepce, optické diferenciace, motoriky a grafomotoriky. Pořádáme besídky, výlety a výtvarné …

MŠ Ostrava - Hrabůvka, Adamusova

Provozujeme mateřskou školu pro 296 dětí se speciální třídou a jídelnou. Zajišťujeme aktivity jako je angličtina, keramika, počítače, výtvarný, dramatický nebo sportovní kroužek. Pořádáme vánoční besídky, posezení s rodiči, mikulášské nadílky, výlety do přírody a za kulturou, divadelní …

MŠ Ostrava-Poruba, Dětská

Mateřská škola pro 108 dětí s jídelnou. Pořádáme sportovní, kulturní akce pro rodiče a děti, výlety, návštěvy divadelních představení a různých dalších akcí pro děti. Nabízíme zájmové kroužky - angličtina, flétnička, jóga, malý konstruktér a …

ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná

Mateřská škola pro 200 dětí s jídelnou. Vedle pravidelných školních aktivit organizujeme bohatou nabídku činností nadstandardních, mimoškolních. Navštěvujeme solnou jeskyni, divadelní představení, předplavecký výcvik i koně a organizujeme školu v přírodě a školní …

MŠ Slunečnice Krnov

Provozujeme mateřskou školu pro 85 dětí s …

ZŠ a MŠ Pustá Polom

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou. Pořádáme maškarní plesy, bruslení, skládání origami, oslavy, plavecké výcviky, dny otevřených dveří a další. Zaměřujeme se na koncerty, pouštění draků, ukázky výcviku drahých ptáků, módní přehlídky, slavnostní zahájení a ukončení školního …

ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova

Provozujeme mateřskou školu s kapacitou 153 dětí. Nabízíme rozšířenou výuku anglického jazyka. Dále organizujeme zájmové kroužky včetně plavání či …