Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity

Nabídka kurzů z oblasti tělesné výchovy, které doplňují, prohlubují a rozšiřují dovednosti, vědomosti a kvalifikaci účastníků. Zajišťujeme přípravu sportovních aktivit pro širokou veřejnost s cílem relaxace, odpočinku, zábavy i získání kondice a podpory …

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice

Zajišťujeme vzdělávání …

MOUDRÝ OSEL vzdělávací agentura

Provoz vzdělávací agentury. Nabízíme vzdělávací kurzy pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ a učitele …

Institut celoživotního vzdělávání Vysokého učení technického Brno

Posláním institutu je vytvářet komunikační, informační, vzdělávací a koordinační zázemí pro systematický rozvoj celoživotního vzdělávání na VUT v Brně. Poskytuje související poradenské, informační a organizační služby. Pořádá akreditované kurzy pro státní správu, manažerské …

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Institut celoživotního vzdělávání

Zajištění kurzů celoživotního vzdělávání veterinářů a vzdělávání v oblasti využití výpočetní techniky. Nabídka programů celoživotního vzdělávání. Poskytování kvalifikačního kurzu pro pracovníky Státní veterinární správy a pro vysokoškolské pracovníky zaměřený na ochranu zvířat proti …

Centrum celoživotního vzdělávání Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Programy celoživotního vzdělávání jsou určeny pro absolventy středních škol s maturitou. Nabízíme programy v oblastech právo, veřejná správa a mezinárodně obchodní studia. Studium je zaměřeno na občanské, pracovní či ústavní právo, katastrální a finanční správu, státovědu nebo právní …

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Odborná instituce pro realizaci a rozvoj celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví. Nabízíme kurzy vzdělávání nelékařských zdravotnických …

Nasťa Miklová

Jsme česká vzdělávací společnost. Specializujeme se na rozvoj osobnostního, manažerského a firemního potenciálu. Při výuce kombinujeme zážitkové a zkušenostní učení se speciálními metodami a technikami neurolingvistického …

Akademie podnikání Prometheus

Manažerské vzdělávání: mezinárodní akreditovaný program MBA - diplom Master of Business Administration od ISG International Business School Paris. Bakalářské a následně magisterské studium oboru Podnikání v Brně - Vysoká škola podnikání a práva. Odborné kurzy. Pronájem moderních školicích …

T.I.G.E.R.

Nabídka celoživotního postkvalifikačního vzdělávaní zaměstnanců v zařízeních zdravotnické a sociální …

KTP společnost pro kvalifikaci na trhu práce

Nabízíme semináře, pedagogické poradenství, koučink nebo prezentace pro dospělé, pedagogy, lektory i vzdělávací instituce. Specializujeme se na rozvoj osobnosti, zvládání složitých životních situací nebo zvýšení …