Firmy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 – Naplánovat trasu
Veřejná vysoká škola nabízí bakalářské a magisterské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření. Součástí studia je také dlouhodobá praxe. Škola dále vydává dva časopisy, každoročně organizuje odborné konference a spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vysokými …
567 141 111Centrum celoživotního vzdělávání Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Programy celoživotního vzdělávání jsou určeny pro absolventy středních škol s maturitou. Nabízíme programy v oblastech právo, veřejná správa a mezinárodně obchodní studia. Studium je zaměřeno na občanské, pracovní či ústavní právo, katastrální a finanční správu, státovědu nebo právní …

KTP společnost pro kvalifikaci na trhu práce

Nabízíme semináře, pedagogické poradenství, koučink nebo prezentace pro dospělé, pedagogy, lektory i vzdělávací instituce. Specializujeme se na rozvoj osobnosti, zvládání složitých životních situací nebo zvýšení …

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice

Zajišťujeme vzdělávání …

Centrum distančního a celoživotního vzdělávání Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Centrum pro zabezpečení kurzů a programů celoživotního vzdělávání a programů graduálního studia využívajících distanční metody …

MORAVIAN BUSINESS SCHOOL, a.s.

Poskytování MBA studia a LLM studia. Spolupráce s anglickou univerzitou Liverpool John Moores University a hospodářskými …

T.I.G.E.R.

Nabídka celoživotního postkvalifikačního vzdělávaní zaměstnanců v zařízeních zdravotnické a sociální …

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Odborná instituce pro realizaci a rozvoj celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví. Nabízíme kurzy vzdělávání nelékařských zdravotnických …

Institut celoživotního vzdělávání Vysokého učení technického Brno

Posláním institutu je vytvářet komunikační, informační, vzdělávací a koordinační zázemí pro systematický rozvoj celoživotního vzdělávání na VUT v Brně. Poskytuje související poradenské, informační a organizační služby. Pořádá akreditované kurzy pro státní správu, manažerské …

MOUDRÝ OSEL vzdělávací agentura

Provoz vzdělávací agentury. Nabízíme vzdělávací kurzy pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ a učitele …

Akademie podnikání Prometheus

Manažerské vzdělávání: mezinárodní akreditovaný program MBA - diplom Master of Business Administration od ISG International Business School Paris. Bakalářské a následně magisterské studium oboru Podnikání v Brně - Vysoká škola podnikání a práva. Odborné kurzy. Pronájem moderních školicích …

Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity

Nabídka kurzů z oblasti tělesné výchovy, které doplňují, prohlubují a rozšiřují dovednosti, vědomosti a kvalifikaci účastníků. Zajišťujeme přípravu sportovních aktivit pro širokou veřejnost s cílem relaxace, odpočinku, zábavy i získání kondice a podpory …