Firmy

Akademie Vězeňské služby ČR

Zajišťujeme profesní teoretickou a praktickou přípravu příslušníků a občanských pracovníků vězeňské …

Správní institut, s.r.o.

Postgraduální studium v oblasti veřejné správy s možností získání prestižního profesního titulu MPA - Master of Public …

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Nabídka celoživotního vzdělávání a podpora těch, kteří se na celoživotním vzdělávání …

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.

Nabízíme všechny formy celoživotního vzdělávání. Poskytujeme jazykové, počítačové, odborné a zájmové kurzy pro veřejnost i firmy. Dále pořádáme rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané evidované na úřadu …Pedagogické centrum Ústí nad Labem, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, o.p.s.

Zabýváme se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků všech stupňů škol ve formě kurzů, seminářů, přednášek, workshopů a exkurzí. Pořádáme vzdělávací akce pro veřejnost. Poskytujeme poradenství a spolupracujeme s …

Národní centrum vzdělávání a tělovýchovy o.p.s.

Poskytujeme pedagogickou a metodickou činnost, zejména činnost přednáškovou a seminární pro fyzické a právnické osoby, organizační složky státu, ale i v jiných oblastech veřejného života. Provozujeme a podporujeme sportovní a tělovýchovné činnosti i činnosti ke zlepšování úrovně …

CMC Graduate School of Business, o.p.s.

Mezinárodně akreditované studium MBA - mezinárodní akreditace AMBA. Nabízíme víkendové studium MBA. Poskytujeme manažerské kurzy, vzdělávání pro manažery, vzdělávací programy - otevřené kurzy a zakázkové kurzy reagující na aktuální požadavky …