Firmy


Ostravská univerzita - Centrum celoživotního vzdělávání Přírodovědecké fakulty

Centrum zajišťuje kurzy z oblasti informační a komunikační technologie, chemie, biologie, geografie a matematiky. Zabýváme se rozšiřujícím i specializačním studiem pro učitele a zajišťujeme přípravné kurzy pro zájemce o studium i pro přijaté studenty. Pořádáme specializační kurzy a …

Akademie Jana Amose Komenského, z.s.

Specializujeme se na rozvoj a realizaci systému vzdělávání dospělých v širokém spektru vědních oborů i zájmových oblastí. Nabídka rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané, absolventy škol bez možnosti uplatnění na trhu práce. Poskytujeme kurzy účetnictví a …

ALVIT - INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o.

Nabízíme mezinárodní vzdělávací projekty a odborné či celoživotní vzdělávání. Společnost je tvořena týmem pracovníků se zkušenostmi a kvalitními výsledky z oblasti vývoje metod a forem vzdělávání a dále celé řady externích pracovníků z univerzit i …

INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.

Vzdělávací instituce akreditovaná MZ ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR a MZ SR zajišťuje akreditované vzdělávací programy - Základní, Nástavbový a Prohlubující kurz Bazální stimulace. Nově nabízí akreditovaný vzdělávací program Sexualita …

Argent, vzdělávací agentura s.r.o.

Specializujeme se na poskytování celoživotního vzdělávání. Nabízíme kurzy v oblasti rozvoje osobnosti, zvyšování manažerských, obchodních a profesních dovedností. Zajišťujeme osobní poradenství a …

Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Frýdek-Místek

Provozujeme akademii třetího věku s nabídkou vzdělávání dospělých a rekvalifikací. Nabízíme vzdělávací aktivity i v oblasti výpočetní techniky, ekonomiky či managementu. Tvoříme a realizujeme vzdělávací programy dle individuálních podmínek. Pro cizince pravidelně pořádáme kurz českého …

Svět vzdělávání, z.s.

Provoz vzdělávacího a poradenského zařízení pro oblast celoživotního vzdělávání. Spolupráce s tuzemskými i zahraničními subjekty, zprostředkování finanční podpory projektů a prosazování legislativních …

Eduwork o.s.

Interaktivní vzdělávání pedagogických pracovníků, příprava projektových žádostí na …


Univerzita Palackého v Olomouci - Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty

Centrum nabízí rozšiřující, doplňující a specializační studium. Nabízíme různé vzdělávací programy poskytující rekvalifikace a odborné kurzy, stejně jako programy celoživotního …

Akademie Alternativa, s.r.o.

Vzdělávání v oblasti uměleckých terapií. V nabídce jsou tříleté a pětileté víkendové studijní obory. Zaměřujeme se především na specializované obory muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, tanečně - pohybová terapie, muzikoterapie - pěvecké a hlasové metody či umělecké …

Univerzita Palackého v Olomouci - Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty

Nabízíme bakalářské kombinované a magisterské navazující studium, programy celoživotního vzdělávání a grantovou, poradenskou či konzultační …