Firmy

CMC Graduate School of Business, o.p.s.

Mezinárodně akreditované studium MBA - mezinárodní akreditace AMBA. Nabízíme víkendové studium MBA. Poskytujeme manažerské kurzy, vzdělávání pro manažery, vzdělávací programy - otevřené kurzy a zakázkové kurzy reagující na aktuální požadavky …

Akademie Jana Amose Komenského, z.s.

Specializujeme se na rozvoj a realizaci systému vzdělávání dospělých v širokém spektru vědních oborů i zájmových oblastí. Nabídka rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané, absolventy škol bez možnosti uplatnění na trhu …

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno

Nabízíme vzdělávání pedagogů a managementu, přípravu na další stupně vzdělání a rekvalifikační …

Education Gallery, o.p.s.

Podpora celoživotního vzdělávání. Pořádání školících a vzdělávacích akcí a kurzů především pro osamělé rodiče vyřazené z pracovního …


Národní ústav pro vzdělávání

Naším posláním je všestranně pomáhat rozvoji všeobecného, odborného, uměleckého a jazykového vzdělávání a podporovat školy v oblasti pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství. Jsme organizací přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a …


Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Nabídka postgraduální výuky a vzdělávání ve zdravotnictví. Zajišťujeme aprobační zkoušky, ubytování pro účastníky vzdělávacích akcí, kongresové služby a pronájem školicích prostor. Zaměřujeme se také na celoživotní …

Studio aktivit a vzdělávání, o.p.s.

Zajišťujeme vzdělávání pro pedagogické pracovníky (kurzy), zájmové vzdělávání pro seniory formou akademie třetího věku nebo pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s …