Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Gymnázium Jana Amose Komenského, s.r.o.

Nabídka vzdělávání pro …

Národní centrum vzdělávání a tělovýchovy o.p.s.

Poskytujeme pedagogickou a metodickou činnost, zejména činnost přednáškovou a seminární pro fyzické a právnické osoby, organizační složky státu, ale i v jiných oblastech veřejného života. Provozujeme a podporujeme sportovní a tělovýchovné činnosti i činnosti ke zlepšování úrovně …

PP Projekty, s.r.o.

Zabýváme se komplexním grantovým a organizačním poradenstvím pro všechny programy EU. Zajišťujeme kurzy a školení pro …

Další vzdělávání dospělých Ústí n.L., s.r.o.

Zabýváme se pořádáním seminářů v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství a dalších …

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, o.p.s.

Zabýváme se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků všech stupňů škol ve formě kurzů, seminářů, přednášek, workshopů a exkurzí. Pořádáme vzdělávací akce pro veřejnost. Poskytujeme poradenství a spolupracujeme s …


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty

Nabízíme pomoc při organizaci a řízení distančního a celoživotního vzdělávání. Pořádáme jazykové, společenské, humanitní, výtvarné, technické, matematické kurzy a …

Další vzdělávání dospělých Praha, s.r.o.

Zabýváme se pořádáním seminářů v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství a dalších …

Univerzitní centrum - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Centrum zajišťuje výuku studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Umožňuje studentům odbornou činnost a průmyslovou praxi. Organizuje aktivity tzv. třetí role, např. celoživotní vzdělávání, univerzitu třetího věku, informační a poradenské …