Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

JUNIOR ACHIEVEMENT - Regionální kancelář Zlín

Nabídka postgraduální výuky a vzdělávání. Zajištění znalostí a dovedností mládeži, učitelům, dobrovolným konzultantům, firmám a společnosti. Organizování projektů a …


Eduwork z.s.

Interaktivní vzdělávání pedagogických pracovníků, příprava projektových žádostí na …


Univerzita Palackého v Olomouci - Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty

Centrum nabízí rozšiřující, doplňující a specializační studium. Nabízíme různé vzdělávací programy poskytující rekvalifikace a odborné kurzy, stejně jako programy celoživotního …

Univerzita Palackého v Olomouci - Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty

Nabízíme bakalářské kombinované a magisterské navazující studium, programy celoživotního vzdělávání a grantovou, poradenskou či konzultační …

Akademie Alternativa, s.r.o.

Vzdělávání v oblasti uměleckých terapií. V nabídce jsou tříleté a pětileté víkendové studijní obory. Zaměřujeme se především na specializované obory muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, tanečně - pohybová terapie, muzikoterapie - pěvecké a hlasové metody či umělecké …

Obchodní akademie Olomouc

Vyučujeme základy a praktické dovednosti spojené s evidencí podnikatelské činnosti i práci na počítači při tvorbě …

Nasťa Miklová

Jsme česká vzdělávací společnost. Specializujeme se na rozvoj osobnostního, manažerského a firemního potenciálu. Při výuce kombinujeme zážitkové a zkušenostní učení se speciálními metodami a technikami neurolingvistického …


Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Frýdek-Místek

Provozujeme akademii třetího věku s nabídkou vzdělávání dospělých a rekvalifikací. Nabízíme vzdělávací aktivity i v oblasti výpočetní techniky, ekonomiky či managementu. Tvoříme a realizujeme vzdělávací programy dle individuálních podmínek. Pro cizince pravidelně pořádáme kurz českého …

INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.

Vzdělávací instituce akreditovaná MZ ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR a MZ SR zajišťuje akreditované vzdělávací programy - Základní, Nástavbový a Prohlubující kurz Bazální stimulace. Nově nabízí akreditovaný vzdělávací program Sexualita …

Svět vzdělávání, z.s.

Provoz vzdělávacího a poradenského zařízení pro oblast celoživotního vzdělávání. Spolupráce s tuzemskými i zahraničními subjekty, zprostředkování finanční podpory projektů a prosazování legislativních …

Argent, vzdělávací agentura s.r.o.

Specializujeme se na poskytování celoživotního vzdělávání. Nabízíme kurzy v oblasti rozvoje osobnosti, zvyšování manažerských, obchodních a profesních dovedností. Zajišťujeme osobní poradenství a …