Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady

Provozujeme všeobecné osmileté gymnázium. Nabízíme kurzy anglického, německého a ruského jazyka a ekonomie. V rámci výuky navštěvujeme divadelní i filmové představení, účastníme se vědomostních i sportovních soutěží a olympiád. Vydáváme školní časopis Frikulín. Organizujeme zahraniční …

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov

Státní čtyřleté a osmileté gymnázium. Nabídka stravování pro …

Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova

Provozujeme všeobecné čtyřleté a šestileté gymnázium. Nabízíme zájmové kroužky jako volejbal, basketbal, míčové hry, korfbal, deskriptivní geometrie, chemický, sborový zpěv a …

Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20

Gymnázium s bohatou tradicí. Škola poskytuje svým žákům přípravu ke studiu na vysokých školách všech zaměření. Kvalita výuky se projevuje tradičně vysokou úspěšností absolventů při přijímání a studiu na …

Gymnázium Kojetín

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium nabízí denní studium. Studijní obory - 7941K/81 osmiletý studijní obor a 7941K/41 čtyřletý studijní …

Gymnázium Olomouc - Hejčín

Provoz čtyřletého, osmiletého a šestiletého gymnázia. Výuka německého, španělského, ruského a francouzského jazyka. Možnost přípravy na mezinárodní jazykové …

ZŠ a Gymnázium Konice

Všeobecné osmileté gymnázium. Pořádáme výměnné, studijní a poznávací zájezdy do Německa a Velké Británie. V rámci výuky navštěvujeme divadelní představení a různé exkurze. Nabízíme zájmové sportovní, rukodělné, dramatické, sportovní a didaktické kroužky i anglického …

Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o.

Provozujeme církevní všeobecné osmileté a čtyřleté gymnázium. Učebny jsou vybaveny dataprojektorem, některé interaktivní tabulí, bezdrátovým připojením na internetovou …

Gymnázium Šternberk

Provozujeme čtyřleté a osmileté gymnázium či denní studium. Možnost čtyřletého studia se zaměřením na živé …

Gymnázium Hranice

Všeobecné čtyřleté a šestileté gymnázium. Součástí gymnázia jsou tělocvičny, posilovna, odborné učebny, jazykové posluchárny, laboratoře, kreslírna a knihovna. Nabízíme výuku cizích jazyků (anglický, německý a …

Gymnázium Uničov

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium nabízí denní …

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov

Všeobecné čtyřleté a osmileté …

Gymnázium Olomouc, Čajkovského

Jsme gymnázium čtyřleté všeobecné se zaměřením na španělský a německý jazyk, tělesnou výchovu a šestileté gymnázium se zaměřením na španělský jazyk i osmileté gymnázium. Zajišťujeme stravování pro studenty. K dispozici je školní bufet a nápojové automaty, dále sportovní hala a venkovní …

Gymnázium, Šumperk

Jsme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium s kapacitou 700 žáků ve 23 třídách. Organizujeme různé sportovní i kulturní akce v průběhu celého školního …