Firmy

Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. K dispozici jsou 4 třídy čtyřletého a 8 tříd osmiletého studia. Součástí gymnázia jsou laboratoře, multimediální učebny, aula, sportovní areál s posilovnou a školní jídelna. Nabídka výuky pěti cizích jazyků (anglický, německý, španělský, francouzský a …

Sportovní gymnázium Pardubice, Dašická

Provozujeme státní sportovní čtyřleté gymnázium. Vyučujeme atletiku, basketbal, házenou, fotbal, kanoistiku, plavání a veslování. Účastníme se mistrovství, závodů a …

Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté …

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Provozujeme všeobecné osmileté gymnázium. Pořádáme jazykové a zeměpisné olympiády, sportovní soutěže, exkurze i výlety a další. Ve škole působí studentský parlament. Jsme zapojeni do projektů EU a projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách Pardubického …

Gymnázium Pardubice, Dašická

Provoz všeobecného čtyřletého a osmiletého gymnázia. Zúčastňujeme se jazykových soutěží a nabízíme zimní a letní sportovní kurzy. Zaměřujeme se na přípravu absolventů pro další vysokoškolské …

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko

Provozujeme všeobecné gymnázium či čtyřleté a osmileté …

Gymnázium Moravská Třebová

Všeobecné čtyřleté a osmileté …

Základní škola Králíky

Provozujeme všeobecné gymnázium či čtyřleté a osmileté denní studium. K dispozici je školní jídelna. Nabízíme zájmové kroužky hokejbal, florbal a …

Gymnázium Lanškroun

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté …

Gymnázium Česká Třebová

Všeobecné čtyřleté a osmileté …

Gymnázium Pardubice, Mozartova

Všeobecné čtyřleté gymnázium nabízí denní studium. Zajišťujeme workshopy, exkurze, projekty, tématické výlety, sportovní a kulturní akce. Zaměřujeme se na výuku cizích …

Gymnázium Jevíčko

Gymnázium nabízí žákům devátých tříd základních škol čtyřleté obory s humanitním a všeobecným zaměřením. Od školního roku 2015/2016 byla zahájena výuka v novém oboru Kombinované lyceum s přírodovědným a technickým zaměřením. Součástí školy je domov mládeže a školní …

Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim

Provozujeme všeobecné gymnázium. Nabízíme čtyřleté a osmileté studium. Stravování pro studenty a učitele zajišťuje školní jídelna. K dispozici je školní psycholog. Pro studenty nabízíme možnost zájezdů a exkurzí. Na škole je veden pěvecký sbor a sportovní …

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Církevní všeobecné gymnázium zajišťuje čtyřleté nebo osmileté studium. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …