Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Církevní všeobecné gymnázium zajišťuje čtyřleté nebo osmileté studium. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

Gymnázium Lanškroun

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté …

Základní škola Králíky

Provozujeme všeobecné gymnázium či čtyřleté a osmileté denní studium. K dispozici je školní jídelna. Nabízíme zájmové kroužky hokejbal, florbal a …

Gymnázium Pardubice, Dašická

Provoz všeobecného čtyřletého a osmiletého gymnázia. Zúčastňujeme se jazykových soutěží a nabízíme zimní a letní sportovní kurzy. Zaměřujeme se na přípravu absolventů pro další vysokoškolské …

Gymnázium Pardubice, Mozartova

Všeobecné čtyřleté gymnázium nabízí denní studium. Zajišťujeme workshopy, exkurze, projekty, tématické výlety, sportovní a kulturní akce. Zaměřujeme se na výuku cizích …

Sportovní gymnázium Pardubice, Dašická

Provozujeme státní sportovní čtyřleté gymnázium. Vyučujeme atletiku, basketbal, házenou, fotbal, kanoistiku, plavání a veslování. Účastníme se mistrovství, závodů a …

Gymnázium Vysoké Mýto

Nabízíme výuku ve všeobecném čtyřletém a osmiletém gymnáziu. Účastníme se kulturních a sportovních …

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium s rozšířenou výukou jazyků nabízí semináře, sportovní hry, divadelní kroužky a další. Ve škole působí filmový klub, teraklub, fotokroužek a další. Zaměřujeme se na ekologické projekty, vydávání školního časopisu a …

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Provozujeme všeobecné osmileté gymnázium. Pořádáme jazykové a zeměpisné olympiády, sportovní soutěže, exkurze i výlety a další. Ve škole působí studentský parlament. Jsme zapojeni do projektů EU a projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách Pardubického …

Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté …

Gymnázium Polička

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Obě studia jsou zakončena maturitní zkouškou. Na škole se vyučuje anglický, francouzský, německý a ruský jazyk a jsou pořádány společenské, kulturní a sportovní akce. Možnost …

Gymnázium Jevíčko

Gymnázium nabízí žákům devátých tříd základních škol čtyřleté obory s humanitním a všeobecným zaměřením. Od školního roku 2015/2016 byla zahájena výuka v novém oboru Kombinované lyceum s přírodovědným a technickým zaměřením. Součástí školy je domov mládeže a školní …

Gymnázium Moravská Třebová

Všeobecné čtyřleté a osmileté …

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko

Provozujeme všeobecné gymnázium či čtyřleté a osmileté …