Firmy
Řazení výsledků: výchozí |
Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha

Provozujeme všeobecné čtyřleté gymnázium pro sluchově postiženou mládež o kapacitě 186 žáků. Poskytuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem s poruchou komunikace na podkladu vady sluchu nebo poruchy …

Gymnázium Praha 8, U Libeňského zámku

Provozujeme všeobecné čtyřleté gymnázium. Pořádáme pro studenty zahraniční pobyty. Vyučovacími cizími jazyky jsou angličtina, němčina, španělština a ruština. V prostorách školy se natáčel seriál Život na …

Gymnázium ALTIS, s.r.o.

Soukromé všeobecné a jazykové osmileté gymnázium. Gymnázium poskytuje program komplexní péče o žáky, a to v oblasti vzdělávací, výchovné, diagnostické a rozvíjení profesní orientace, sportovní a zdravého životního stylu. Pořádáme lyžařské, vodácké a cyklo kurzy, poznávací pobyty a …

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Praha 1

Provozujeme všeobecné osmileté …

Gymnázium Praha 6, Arabská

Humanitní, programátorské a přírodovědné čtyřleté gymnázium pro 670 žáků. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty Univerzity …

Gymnázium Praha 5, Nad Kavalírkou

Všeobecné osmileté gymnázium. K dispozici jsou odborné učebny s didaktickou …

Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy

Všeobecné a česko-francouzské šestileté gymnázium. Ve dvojjazyčných česko-francouzských třídách si žáci v průběhu 1. a 2. ročníku pod vedením francouzských a českých učitelů osvojí francouzštinu. Její předběžná znalost se …

Gymnázium Praha 9, Chodovická

Provozujeme všeobecné osmileté gymnázium. K dispozici máme 12 dataprojektových učeben, 65 počítačů, 4 učebny PC a knihovny. Vyučujeme český jazyk, dějepis, základy společenských věd, matematiku, fyziku a biologii. Nabízíme odborné semináře. Pořádáme soutěže, zájezdy a lyžarské …

GYMNÁZIUM NA ZATLANCE

Čtyřleté všeobecné gymnázium s posílenou výukou živých jazyků (AJ, NJ, FJ). Evropská třída pod záštitou francouzské ambasády - výuka dějepisu a dějin umění ve francouzském jazyce. Vyučujeme také španělský a ruský jazyk. Usilujeme o individuální přístup ke …

Gymnázium Jana Keplera Praha

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium s kapacitou 600 žáků s bezbariérovým přístupem. Na škole se natáčely filmy Jak se krotí krokodýli a …