Firmy
Řazení výsledků: výchozí |
Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha

Provozujeme všeobecné čtyřleté gymnázium pro sluchově postiženou mládež o kapacitě 186 žáků. Poskytuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem s poruchou komunikace na podkladu vady sluchu nebo poruchy …

Gymnázium Praha 6, Nad Alejí

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium s rozšířenou výukou angličtiny. Možnost využití odborných učeben a laboratoří, anglické knihovny či multifunkčního hřiště. V rámci výuky organizujeme výměnné pobyty a exkurze. Nabízíme zájmové kroužky volejbalu, florbalu, francouzské konverzace a …

Karlínské gymnázium Praha

Provozujeme všeobecné a humanitní čtyřleté gymnázium. Poskytujeme možnost dálkového studia. Pořádáme lyžařské zájezdy, sbírkové akce a sportovní či vědomostní …

Gymnázium Praha 2, Botičská

Čtyřleté gymnázium se zaměřením na přírodní vědy. Pořádáme adaptační soustředění, sportovní, přírodovědný, lyžařský a jazykový kurz. Studenti mohou navštěvovat pěvecký sbor, dramatický kroužek, klub přírodovědců, …

Gymnázium Elišky Krásnohorské

Čtyřleté a osmileté všeobecné studium a 440 studentů. Jsme fakultní škola PřF UK a FF UK. Spolupráce se společností Člověk v tísni. Pravidelné zahraniční kontakty, americká lektorka. V mnoha učebnách jsou PC, dataprojektory a interaktivní …

Gymnázium Christiana Dopplera

Škola realizuje 8-letý učební obor zaměřený na matematiku, fyziku a živé jazyky a rovněž 4-letý učební obor zaměřený na matematiku a fyziku. Škola úzce spolupracuje s řadou vysokých škol. Studenti školy dosahují úspěchů i v mezinárodních …

PORG - gymnázium a ZŠ, o.p.s.

Provozujeme soukromé všeobecné osmileté gymnázium pro 832 žáků. Kombinujeme požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s mezinárodními programy. Pořádáme mimoškolní aktivity jako jsou divadelní a šachový klub, basketbalový oddíl, biologický kroužek a …

Gymnázium Na Pražačce, Praha 3

Šestileté gymnázium vyučuje vybrané předměty v německém jazyce, nabízí všeobecné studium a estetickovýchovné …

Gymnázium Praha 4, Písnická

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Pořádáme lyžařské a vodácké kurzy, domácí i zahraniční exkurze. Zajišťujeme výuku anglického, německého a ruského jazyka. Nabízíme semináře z českého jazyka a literatury, dějepisu, moderních dějin, geografie a …

Gymnázium Praha 5, Nad Kavalírkou

Všeobecné osmileté gymnázium. K dispozici jsou odborné učebny s didaktickou …