Firmy
Řazení výsledků: výchozí |MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.

V moderních učebnách a ateliérech vznikla nová vyšší odborná škola pomaturitního studia multimediální tvorby v reklamě. Nabízíme tato zaměření: Fotografická tvorba, Grafický design, Design interiéru, Management a produkce nebo Filmová …

Střední škola umělecká a řemeslná

Obory - maturitní, učební a nástavbové obory zaměřené na uměleckořemeslné zpracování dřeva, kovů, výrobu nábytku: truhlář, čalouník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký kovář, nábytkář, podnikání - také dálkové studium, rekvalifikace, kurzy, …

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů užitná malba, scénografie, propagační grafika, výstavnictví, tvorba pro děti, nábytkářství, design interiéru a umělecké …

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru Ladění klavírů a příbuzných nástrojů a dvouletého oboru Ladění klavírů a kulturní činnost. Studijní program zahrnuje kromě individuální nástrojové výuky i předměty všeobecně vzdělávací, hudebně teoretické a …

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Praha

Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů polygrafie, užitá fotografie a média, grafický design a konzervátorství a restaurátorství. Škola má kapacitu 330 …

SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o.

Soukromá střední umělecká škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů užitá malba, grafický design, výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, modelářství a návrhářství oděvů, textilní …Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí

Nabízíme obory: Obalový a grafický design (VOŠ, 3 letý pomaturitní obor), Obalová technika, Design interiéru a nábytku, Informační technologie (virtualizace a cloud, webdesign, management informačních systémů), Mechanik elektrotechnik (robotika), Elektrikář inteligentních elektroinstalací a …

Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně

Škola poskytuje vzdělání ve čtyřech výtvarných oborech. Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, průmyslový design, grafický design, multimediální tvorba. Možnost studování v oborech keramický design, průmyslový design, grafický design a multimediální tvorba nebo výrobce a dekoratér …

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů plošné a plastické rytí kovů, umělecké zámečnictví a kovářství, zlatnictví a stříbrnictví, broušení a rytí drahých kamenů a umělecké …