Firmy

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Nabízíme střední odbornou školu nabízející výuku čtyřletých oborů výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, skla a světelných objektů, konzervátorství a restaurátorství, práce kamenosochařské, keramické, malba skla, broušení a rytí, hutní …

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava

Provozujeme státní střední odbornou školu pro 400 studentů. Nabízíme výuku čtyřletých oborů management a podnikání v umění a reklamě, design oděvů, design interiérů a bytových doplňků, výstavnictví a prostorová tvorba, malba a ilustrace i reklamní tvorba. Zajištění stravování pro …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletých oborů zdravotnický asistent a zdravotnické …

Střední zdravotnická škola Žďár nad Sázavou

Státní střední zdravotnická škola zajišťuje výuku čtyřletého oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Nabízíme možnost večerního …

Střední škola stavební Jihlava

Státní střední škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů se stavebním zaměřením a oboru technické lyceum. Realizujeme řadu projektů v součinnosti s jinými školami. Pořádáme soutěže, výlety či exkurze pro studenty. Studenti mohou využít geodetický kurz i …

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku tříletých oborů tesař, truhlář, železničář, instalatér, zedník či lesní mechanizátor a čtyřletých oborů ekonomika a podnikání, logistika v dopravě a železniční provoz. Dále zajišťuje denní dvouletou výuku podnikání nebo tříletou …

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů strojírenství, elektrotechnika, technická zařízení budov, ekonomika a podnikání, technické lyceum s rozšířenou výukou ICT a výuku tříletého nástavbového oboru podnikání s možností dálkového studia. Studentům je k dispozici školní …

Střední odborná škola managementu a práva, Čajkovského

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletýh oborů pedagogika volného času, veřejnoprávní činnost, sociální péče, management a podnikání. Studium sestává ze čtyřletého denního studia zakončeného …

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie. Studentům jsou k dispozici 4 počítačové učebny, 3 učebny jazyků, WiFi připojení, volně přístupná studovna vybavená počítači a knihovnou, tělocvična, infocentrum, …

1. KŠPA soukromá střední odborná škola pro podnikavé

Nabízíme denní i dálkové maturitní studium oborů ekonomika a podnikání, informační technologie, veřejnosprávní činnost a reklamní …

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Střední škola zajišťující výuku čtyřletých oborů mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, obchodník a mechanik seřizovač i nástavbových oborů podnikání a provozní …

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava

Církevní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů sociální činnost a ošetřovatel. Naše škola připravuje studenty pro práci s lidmi, ať už jsou to děti nebo dospělí, kteří potřebují zvláštní péči. Jde tedy o přípravu pro práci v dětských zařízeních a v sociálních …

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Státní střední škola s nabídkou studijní oborů. Učební obory: elektrikář, kadeřník, krejčí, automechanik, nástrojař, obráběč kovů, opravář zemědělských strojů a další. Maturitní obory: informační technologie, mechanik elektrotechnik, strojírenství, oděvní technik a jiné. Možnost nástavbového …