Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Střední odborná škola managementu a práva, Čajkovského

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletýh oborů pedagogika volného času, veřejnoprávní činnost, sociální péče, management a podnikání. Studium sestává ze čtyřletého denního studia zakončeného …

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Soukromá střední škola obchodní a služeb zajišťující výuku čtyřletých maturitních oborů obchodní akademie, ekonomické lyceum, kosmetické služby, podnikání a učebních oborů rekondiční a sportovní masér, aranžér, prodavač, kuchař - číšník, kadeřník. Nabízíme dálkové studium a profesní …

Střední škola stavební Třebíč

Státní střední odborná škola s jídelnou zajišťující výuku čtyřletých oborů technická zařízení budov, stavebnictví a technické lyceum, dále nástavbových oborů provozní elektrotechnika, stavební provoz či nábytkářská a dřevařská výroba. Pro studenty jsou zajištěny exkurze v oboru a …

Hotelová škola - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov

Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů Hotelnictví a dvouletého nástavbového oboru Podnikání. Dále poskytujeme vzdělání ve tříletých oborech Kuchař - číšník, Cukrář/cukrářka a Pekař/pekařka s výučním …

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava

Církevní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů sociální činnost a ošetřovatel. Naše škola připravuje studenty pro práci s lidmi, ať už jsou to děti nebo dospělí, kteří potřebují zvláštní péči. Jde tedy o přípravu pro práci v dětských zařízeních a v sociálních …

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie. Studentům jsou k dispozici 4 počítačové učebny, 3 učebny jazyků, WiFi připojení, volně přístupná studovna vybavená počítači a knihovnou, tělocvična, infocentrum, …

Středisko odborného výcviku Petrovice

Středisko soustřeďuje na praxi všechny obory studijních tříd kromě …

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Nabízíme střední odbornou školu nabízející výuku čtyřletých oborů výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, skla a světelných objektů, konzervátorství a restaurátorství, práce kamenosochařské, keramické, malba skla, broušení a rytí, hutní …

1. KŠPA soukromá střední odborná škola pro podnikavé

Nabízíme denní i dálkové maturitní studium oborů ekonomika a podnikání, informační technologie, veřejnosprávní činnost a reklamní …

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru veřejnosprávní činnost s možností dálkového studia a dvouletého nástavbového oboru podnikání. Nabídka jazykových a počítačových kurzů pro veřejnost, programu čeština pro cizince a pracovník v sociálních …

Střední škola stavební Jihlava

Státní střední škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů se stavebním zaměřením a oboru technické lyceum. Realizujeme řadu projektů v součinnosti s jinými školami. Pořádáme soutěže, výlety či exkurze pro studenty. Studenti mohou využít geodetický kurz i …

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Jsme státní střední škola zajišťující výuku tříletých oborů mechanik opravář motorových vozidel, zemědělec - farmář, opravář zemědělských strojů, ošetřovatel, strojní mechanik se zaměřením na zámečnictví. K dispozici je celkem 14 učeben. Nabízíme možnost nástavbového …

Střední zdravotnická škola Žďár nad Sázavou

Státní střední zdravotnická škola zajišťuje výuku čtyřletého oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Nabízíme možnost večerního …