Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Písek

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

MŠ, ZŠ a Praktická škola Jindřichův Hradec, Jarošovská

Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická …

MŠ, ZŠ a Praktická škola, České Budějovice

Škola poskytuje výchovné a vyučovací metody, prostředky a formy výchovy a vzdělávání přednostně žákům s mentálním postižením. Vychováváme a připravujeme žáky pro výkon jednoduchých činností, pečujeme o nemocné nebo zdravotně oslabené …

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův Hradec

Zajišťujeme výuku v oborech praktická škola jednoletá i dvouletá a provozní …

MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

Církevní praktická škola jednoletá a dvouletá pro žáky s těžším stupněm zdravotního postižení nebo kombinovanými vadami se vzděláním v základní škole speciální. Kapacita je 20 žáků, kteří jsou rozděleny do dvou tříd. Po skončení vyučování mohou žáci navštěvovat centrum denních …

Praktická škola , Dlouhá, České Budějovice

Státní škola zajišťující výuku oborů jednoletá a dvouletá praktická …

MŠ, ZŠ a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice

Střední škola pro sluchově postižené děti zajišťuje výuku oborů praktická škola jednoletá, dvouletá a sklenářské …

ZŠ speciální a Praktická škola Černovice

Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola s kapacitou 12 žáků. Nabízíme profesní zaměření na zahradnické práce, dílenské práce (práce s dřevem) či keramické práce. Pořádáme výlety, turistické a poznávací vycházky, lyžařský výcvik i výtvarné …

Odborné učiliště a Praktická škola Černovice

Jsme státní praktická škola, která zajišťuje výuku dvouletého oboru praktická škola. Žákům je k dispozici školní …

Odborné učiliště, Praktická škola, ZŠ a MŠ Příbram

Provozujeme praktickou školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Umožňujeme získat střední vzdělání žákům se středním mentálním postižením či s lehkým mentálním v kombinaci se zdravotním postižením. Zaměřujeme se na rozvoj vědomostí, dovedností a schopností pro praktický …

Základní škola a Praktická škola Beroun

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Vzděláváme studenty s poruchami řeči, lehkým mentálním postižením, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Nabídka logopedické péče, arteterapie, muzikoterapii a …


ZŠ a Praktická škola Kostelec nad Černými lesy

Praktická škola dvouletá je zaměřena na získávání znalostí a dovedností využitelných v praktickém životě. Stěžejními předměty jsou Rodinná výchova, Ruční práce, Příprava pokrmů, Údržba …