Firmy
Řazení výsledků: výchozí |MŠ, ZŠ a Praktická škola, České Budějovice

Škola poskytuje výchovné a vyučovací metody, prostředky a formy výchovy a vzdělávání přednostně žákům s mentálním postižením. Vychováváme a připravujeme žáky pro výkon jednoduchých činností, pečujeme o nemocné nebo zdravotně oslabené …

MŠ, ZŠ a Praktická škola Jindřichův Hradec, Jarošovská

Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická …

MŠ, ZŠ a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice

Střední škola pro sluchově postižené děti zajišťuje výuku oborů praktická škola jednoletá, dvouletá a sklenářské …

MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

Církevní praktická škola jednoletá a dvouletá pro žáky s těžším stupněm zdravotního postižení nebo kombinovanými vadami se vzděláním v základní škole speciální. Kapacita je 20 žáků, kteří jsou rozděleny do dvou tříd. Po skončení vyučování mohou žáci navštěvovat centrum denních …

Praktická škola , Dlouhá, České Budějovice

Státní škola zajišťující výuku oborů jednoletá a dvouletá praktická …

Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Písek

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův Hradec

Zajišťujeme výuku v oborech praktická škola jednoletá i dvouletá a provozní …