Firmy

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie

Provozujeme církevní praktickou školu zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktické …

Odborné učiliště a Praktická škola Nový Jičín

Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola. Vytváříme podmínky pro integraci studentů do společnosti a pro jejich pracovní zařazení. Svým zaměřením podporuje praktická škola další rozvoj žáků s ohledem na jejich možnosti, zájmy a stupeň …

Střední škola, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek

Státní střední škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Nabízíme počítačový kroužek. Pořádáme výstavy a účastníme se sportovních …

Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín

Speciální školské zařízení pro výchovu a vzdělávání mladistvých chlapců od 15 do 18 let. Pobyt v zařízení je možný jen na základě rozhodnutí soudu o ústavní nebo ochranné výchově. Nabízíme vzdělání v oborech strojní mechanik, stavební práce, dřevařská výroba, malířské a natěračské …

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark

Státní střední škola zajišťuje výuku dvouletého oboru praktická škola. Orientuje se na práci ve stravování a na stavební práce. Podmínkou studia je doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické …

SŠ Slezské diakonie, Krnov

Provozujeme střední školu praktickou, která je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabízíme jednoletý a dvouletý obor ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením. Zaměřujeme se na rodinnou výchovu, domácí a zahradnické práce, práci s kovem nebo dřevem a základní obsluhu …

Střední škola Třinec, Jablunkovská

Provozujeme praktickou střední školu zajišťující výuku dvouletého i jednoletého oboru praktická škola. Poskytujeme logopedickou péči. Organizujeme pobyty v přírodě. Zajišťujeme návštěvy společenských, kulturních a sportovních …

Střední škola Karviná, Komenského

Provozujeme střední praktickou školu dvouletou pro 24 žáků s obory příprava pokrmů, drobná údržba či kultura bydlení. Pořádáme taneční kurzy, výlety, adaptační kurzy a další akce pro děti i …

Odborné učiliště Kelč

Praktická škola zajišťuje výuku dvouletých oborů rodinná a zdravotní výchova, příprava pokrmů, dramatická a estetická výchova. K dispozici je školní …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc

Praktická dvouletá škola pro sluchově a zrakově postižené …

Střední škola a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc

Speciální střední škola zajišťující výuku oborů jednoletá a dvouletá praktická …

Základní škola a střední škola Credo, o.p.s.

Provozujeme speciální základní školu pro 10 žáků. Zaměřujeme se na vzdělávání mládeže se sníženou úrovní rozumových schopností či s kombinovaným postižením. Žáci se mohou uplatnit v pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích a v …

Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťující výuku tříletých oborů keramické a zahradnické práce či dvouletých oborů domácí, zahradnické a keramické práce. Škola je určena pro žáky s více vadami. Poskytujeme celodenní stravování, zájmovou činnost a zdravotní …