Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie

Provozujeme církevní praktickou školu zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktické …

Odborné učiliště a Praktická škola Nový Jičín

Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola. Vytváříme podmínky pro integraci studentů do společnosti a pro jejich pracovní zařazení. Svým zaměřením podporuje praktická škola další rozvoj žáků s ohledem na jejich možnosti, zájmy a stupeň …

Střední škola, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek

Státní střední škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Nabízíme počítačový kroužek. Pořádáme výstavy a účastníme se sportovních …

Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín

Speciální školské zařízení pro výchovu a vzdělávání mladistvých chlapců od 15 do 18 let. Pobyt v zařízení je možný jen na základě rozhodnutí soudu o ústavní nebo ochranné výchově. Nabízíme vzdělání v oborech strojní mechanik, stavební práce, dřevařská výroba, malířské a natěračské …

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark

Státní střední škola zajišťuje výuku dvouletého oboru praktická škola. Orientuje se na práci ve stravování a na stavební práce. Podmínkou studia je doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické …

SŠ Slezské diakonie, Krnov

Provozujeme střední školu praktickou, která je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabízíme jednoletý a dvouletý obor ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením. Zaměřujeme se na rodinnou výchovu, domácí a zahradnické práce, práci s kovem nebo dřevem a základní obsluhu …

Střední škola Třinec, Jablunkovská

Provozujeme praktickou střední školu zajišťující výuku dvouletého i jednoletého oboru praktická škola. Poskytujeme logopedickou péči. Organizujeme pobyty v přírodě. Zajišťujeme návštěvy společenských, kulturních a sportovních …

Střední škola Karviná, Komenského

Provozujeme střední praktickou školu dvouletou pro 24 žáků s obory příprava pokrmů, drobná údržba či kultura bydlení. Pořádáme taneční kurzy, výlety, adaptační kurzy a další akce pro děti i …
SŠ VIZE

Provoz střední odborné školy pro žáky ve výkonu trestu odnětí …