Firmy

Odborné učiliště a Praktická škola Praha 8

Provozujeme státní praktickou školu zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ a Střední škola

Speciální státní odborná škola nabízí výuku tříletých oborů knihařské práce a šití oděvů, čtyřletého oboru sociální činnost a dvouletých oborů praktická a obchodní …

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola a střední škola, Praha 9, Čakovická

Provoz střední školy zajišťující výuku dvouletého a jednoletého oboru praktická škola. Škola klade důraz na spolupráci se všemi zúčastněnými složkami, jako je rodina, zástupci škol, orgán péče o dítě a …

Základní škola a Střední škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4

Praktická škola dvouletá nabízí studium pro dívky a chlapce ze ZŠ a speciálních škol se zdravotními či jinými handicapy. Studenti mohou nastoupit i s časovým odstupem. Ukončení - závěrečnou …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Výmolova

Provozujeme střední zdravotnickou školu zajišťující výuku čtyřletého oboru asistent zubního technika. K dispozici je tělocvična, školní hřiště a relaxační kouty. Spolupracujeme s mezinárodním projektem Prague …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5

Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku oborů cukrář, krejčí, kuchař, malíř, lakýrník, pekař, zámečník, strojní mechanik a čalouník. Obory na odborném učilišti jsou ukončeny závěrečnou zkouškou. Certifikátem je výuční list. Vzdělávací program je zaměřen na odbornou stránku a odborný …

ZŠ a Střední škola Praha 2, Vinohradská

Státní střední škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Škola pořádá v průběhu roku řadu sportovních, kulturních, výchovných, vzdělávacích a poznávacích akcí, například poznávací pobyty, lyžařský výcvik, plavání, dopravní soutěž a přespolní běh. Provoz školní družiny a …

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha

Provozujeme obchodní školu. Nabízíme dvouleté studium ukončené závěrečnou zkouškou. Studium je zaměřeno na telemarketing. Studium je vhodné pro studenty, kteří se chtějí věnovat práci v administrativě, call centrech či v obsluze telekomunikačních …

ZŠ a Střední škola Praha 4, Kupeckého

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Výuka je uzpůsobena pro žáky s lehkým a středním mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Škola je bezbariérová. Pořádáme návštěvy kina, výstav a hrajeme bowling a společenské …

SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská

Střední škola zajišťuje výuku jednoletého oboru praktická škola. Škola je určena žákům s těžkým stupněm mentálního postižení, s postižením více vadami a s diagnózou autismu. Poskytujeme služby koordinátora pro …

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

ZŠ a praktická škola Český Brod

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

ZŠ a Praktická škola Kostelec nad Černými lesy

Praktická škola dvouletá je zaměřena na získávání znalostí a dovedností využitelných v praktickém životě. Stěžejními předměty jsou Rodinná výchova, Ruční práce, Příprava pokrmů, Údržba …