Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Výmolova

Provozujeme střední zdravotnickou školu zajišťující výuku čtyřletého oboru asistent zubního technika. K dispozici je tělocvična, školní hřiště a relaxační kouty. Spolupracujeme s mezinárodním projektem Prague …

Odborné učiliště a Praktická škola Praha 8

Provozujeme státní praktickou školu zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

ZŠ a Střední škola Praha 4, Kupeckého

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Výuka je uzpůsobena pro žáky s lehkým a středním mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Škola je bezbariérová. Pořádáme návštěvy kina, výstav a hrajeme bowling a společenské …

ZŠ a Střední škola Praha 2, Vinohradská

Státní střední škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Škola pořádá v průběhu roku řadu sportovních, kulturních, výchovných, vzdělávacích a poznávacích akcí, například poznávací pobyty, lyžařský výcvik, plavání, dopravní soutěž a přespolní běh. Provoz školní družiny a …

Základní škola a Střední škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4

Praktická škola dvouletá nabízí studium pro dívky a chlapce ze ZŠ a speciálních škol se zdravotními či jinými handicapy. Studenti mohou nastoupit i s časovým odstupem. Ukončení - závěrečnou …

SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská

Střední škola zajišťuje výuku jednoletého oboru praktická škola. Škola je určena žákům s těžkým stupněm mentálního postižení, s postižením více vadami a s diagnózou autismu. Poskytujeme služby koordinátora pro …

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola a střední škola, Praha 9, Čakovická

Provoz střední školy zajišťující výuku dvouletého a jednoletého oboru praktická škola. Škola klade důraz na spolupráci se všemi zúčastněnými složkami, jako je rodina, zástupci škol, orgán péče o dítě a …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5

Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku oborů cukrář, krejčí, kuchař, malíř, lakýrník, pekař, zámečník, strojní mechanik a čalouník. Obory na odborném učilišti jsou ukončeny závěrečnou zkouškou. Certifikátem je výuční list. Vzdělávací program je zaměřen na odbornou stránku a odborný …

Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ a Střední škola

Speciální státní odborná škola nabízí výuku tříletých oborů knihařské práce a šití oděvů, čtyřletého oboru sociální činnost a dvouletých oborů praktická a obchodní …

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha

Provozujeme obchodní školu. Nabízíme dvouleté studium ukončené závěrečnou zkouškou. Studium je zaměřeno na telemarketing. Studium je vhodné pro studenty, kteří se chtějí věnovat práci v administrativě, call centrech či v obsluze telekomunikačních …

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …


ZŠ a praktická škola Český Brod

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …