Firmy


DÍVČÍ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA

Naše škola je naprosto výjimečná. Je malá– dohromady v ní studuje 52 žákyň, ve 4 třídách tedy spolubývá tak po deseti dívkách. Žákyním se tak můžeme věnovat opravdu individuálně– my učitelé, třídní učitelé, náš školní psycholog se školním sociálním pracovníkem, školní speciální …


SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská

Střední škola zajišťuje výuku jednoletého oboru praktická škola. Škola je určena žákům s těžkým stupněm mentálního postižení, s postižením více vadami a s diagnózou autismu. Poskytujeme služby koordinátora pro …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5

Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku oborů cukrář, krejčí, kuchař, malíř, lakýrník, pekař, zámečník, strojní mechanik a čalouník. Obory na odborném učilišti jsou ukončeny závěrečnou zkouškou. Certifikátem je výuční list. Vzdělávací program je zaměřen na odbornou stránku a odborný …