Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský domov, ZŠ a Střední škola Žatec

Praktická základní škola pro 86 žáků a státní střední praktická škola pro 40 žáků zajišťuje výuku dvouletých a jednoletých studijních oborů praktická …

Základní škola a Střední škola, Most

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice

Poskytujeme vzdělání žákům s těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem. Zajišťujeme zájmové vzdělávání s naplněním volného času, preventivně výchovnou péči a napomáháme při volbě vhodného budoucího …

Střední škola Duchcov

Provoz státní praktické školy zajišťující výuku dvouletého …

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru, kde se vzdělávají žáci mentálně i zdravotně …

Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice

Státní škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Výuka je zaměřena na přípravu dětí do dalšího života s důrazem na praktické činnosti, především na přípravu pokrmů, vedení domácnosti, ruční práce, pěstitelské práce a rodinnou …

Speciální ZŠ a Praktická škola Rumburk, Dobrovského nám.

Státní škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická …

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Buškovice

Provozujeme speciální střední školu o kapacitě 86 žáků s obory zednické práce, truhlářské a tesařské práce, stavební práce a lesnické práce. K dispozici je truhlářská a rukodělná dílna, zahrada, skleník, počítačová učebna, internet a knihovna. Možnost využití sportovního hřiště, posilovny a …

ZŠ a Praktická škola Gabriely Pelechové Dolní Poustevna

Praktická jednoletá škola pro žáky se specifickými poruchami učení i chování s různým typem a stupněm mentálního, tělesného i smyslového postižení. Přijímáme i žáky bez postižení. Zajišťujeme mimoškolní společenské a kulturní …

Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov

Jednoletá praktická škola připravuje chlapce i dívky pro praktický život. Doplňujeme a rozšiřujeme teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Nabízíme rozvoj komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých …

ZŠ a praktická škola Arkadie, o.p.s.

Zajišťování výuky jednoletého a dvouletého oboru praktické školy. Jednoletá škola je určena žákům s těžším zdravotním postižením, zejména mentálním. Zaměření na přípravu výkonu jednoduchých činností. Dvouletá škola je určena žákům s lehčím stupněm zdravotního postižení a žákům se souběhem …


Soukromá MŠ, ZŠ a střední škola Slunce Stochov, o.p.s.

Provozujeme soukromou praktickou střední školu zajišťující výuku žáků se speciálními potřebami ve dvouletém a jednoletém studijním oboru. Nabízíme ranní i odpolední školní družinu a školní klub, svozy a rozvozy žáků mikrobusem a autobusem, logopedickou péči, ozdravné pobyty či možnost …

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …