Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií - Creative Hill College

Provoz střední školy zaměřené na technologický pokrok v oblasti počítačů, audiovize a nových médií. Upřednostňujeme individuální princip výuky, aktivní účast odborné veřejnosti a smluvní zahraniční …

Odborné učiliště Kelč

Praktická škola zajišťuje výuku dvouletých oborů rodinná a zdravotní výchova, příprava pokrmů, dramatická a estetická výchova. K dispozici je školní …

Praktická škola Vřesovice

Střední praktická škola pro 10 žáků s mentálním postižením, autismem či jinými vadami, zajišťující výuku jednoletého oboru praktická škola. Pořádání ozdravných pobytů, výletů, tanečních a divadelních vystoupení, sportovních …

Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín

Speciální školské zařízení pro výchovu a vzdělávání mladistvých chlapců od 15 do 18 let. Pobyt v zařízení je možný jen na základě rozhodnutí soudu o ústavní nebo ochranné výchově. Nabízíme vzdělání v oborech strojní mechanik, stavební práce, dřevařská výroba, malířské a natěračské …

Odborné učiliště a Praktická škola Nový Jičín

Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola. Vytváříme podmínky pro integraci studentů do společnosti a pro jejich pracovní zařazení. Svým zaměřením podporuje praktická škola další rozvoj žáků s ohledem na jejich možnosti, zájmy a stupeň …

Střední škola, ZŠ a MŠ Jistota, Prostějov, o.p.s.

Střední škola zabezpečuje výuku oborů praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá pro absolventy základní školy praktické a speciální. Studium není omezeno věkem. Nabízíme možnost rehabilitací v blízkosti školy. Poskytujeme moderní tělocvičnu a počítačovou …

Střední odborné učiliště Kyjov

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola pro žáky speciálních, pomocných a základních …

Střední škola, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola s kapacitou 20 …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc

Praktická dvouletá škola pro sluchově a zrakově postižené …

Základní škola a střední škola Credo, o.p.s.

Provozujeme speciální základní školu pro 10 žáků. Zaměřujeme se na vzdělávání mládeže se sníženou úrovní rozumových schopností či s kombinovaným postižením. Žáci se mohou uplatnit v pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích a v …

Střední škola a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc

Speciální střední škola zajišťující výuku oborů jednoletá a dvouletá praktická …

Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťující výuku tříletých oborů keramické a zahradnické práce či dvouletých oborů domácí, zahradnické a keramické práce. Škola je určena pro žáky s více vadami. Poskytujeme celodenní stravování, zájmovou činnost a zdravotní …

Střední škola, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek

Státní střední škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Nabízíme počítačový kroužek. Pořádáme výstavy a účastníme se sportovních …

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark

Státní střední škola zajišťuje výuku dvouletého oboru praktická škola. Orientuje se na práci ve stravování a na stavební práce. Podmínkou studia je doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické …