Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zaměřujeme se na zemědělské obory. Fakulta se skládá z katedry aplikované chemie, agroekosystémů, biologických disciplín, krajinného managementu, speciální produkce rostlinné, zemědělské dopravní a manipulační techniky a zootechnických …

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Veřejná vysoká škola s osmi fakultami a vysokoškolským ústavem. Univerzita s orientací na problematiku přírodních, sociálních a humanitních věd. Skládá se z ekonomické, filozofické, pedagogické, přírodovědecké, teologické, zemědělské, zdravotně sociální fakulty a fakulty rybářství a ochrany …

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Fakulta nabízí vzdělání v historických a filologických oborech, v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Zaměřuje se na dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech a dějiny společnosti českých zemí v raném …

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Fakulta vytváří a rozvíjí znalosti v oblastech ekonomie, řízení podniků a rozvoje regionů. Skládá se z katedry aplikované matematiky a informatiky, ekonomiky, obchodu a cestovního ruchu, práva, řízení, účetnictví a financí, strukturální politiky EU a rozvoje venkova KSP a …

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Fakulta se skládá z katedry anglistiky, biologie, českého jazyka a literatury, aplikované fyziky a techniky, geografie, germanistiky, hudební výchovy, informatiky, matematiky, pedagogiky a psychologie, společenských věd, tělesné výchovy a sportu, výchov ke zdraví, výtvarné výchovy a …

Fakulta managementu VŠE

Nabídka studia oborů z oblasti managementu v prezenční a kombinované formě bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu. Součástí fakulty je katedra exaktních metod, managementu a společenských věd. Poskytujeme možnost pořádání přípravných …

Odloučené pracoviště Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni

Pracoviště zajišťuje výuku v oblasti strojního inženýrství. Nabízíme studium bakalářského studijního programu v kombinované …

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve vědecko-pedagogické činnosti se zaměřujeme na oblast teologie, filozofie, sociální práce a výchovy, kde je kladen důraz na křesťanské, etické a sociální hodnoty. Fakulta se skládá z katedry teologických věd, pedagogiky, etiky, psychologie a charitativní práce, filosofie a …

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Nabízíme odborné studium zaměřené na biologické, chemické, fyzikální a matematické studijní programy. Fakulta se skládá z katedry botaniky, genetiky, experimentální biologie rostlin, fyziologie živočichů, biologie ekosystémů, parazitologie, zoologie, molekulární biologie a medicínské …

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Fakulta je tvořena devíti odborně zaměřenými katedrami a třemi odděleními. Zaměřuje se na sloučení zdravotní a sociální problematiky. Prezentuje se ve vědecké i v pedagogické činnosti orientované na uplatňování včasného a koordinovaného postupu a racionálního začlenění zdravotně postižených …


Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727

ČZU - Centrum pro výuku chovu koní Humpolec

Provozujeme jízdárnu pro výuku studentů 2. a 3. ročníku bakalářského programu Zootechnika, oboru Chov …