Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

CEVRO Institut, z.ú.

Vysoká škola právních a sociálních studií. Bc. a Mgr. Politologie a mezinárodní vztahy a Veřejná správa. Dále nabízíme obor Právo v obchodních vztazích. Forma studia je prezenční i …

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.

Soukromá vysoká škola s nabídkou profesně orientovaných bakalářských studijních programů. Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě a Management a marketing služeb. K dispozici je i obsáhlá nabídka kurzů celoživotního …

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Akademie Vám nabízí vzdělání v uměleckých oborech: tvorba hraných, dokumentárních a animovaných filmů, kamera, zvuk, střih a produkce, pod pedagogickým vedením předních filmových a televizních tvůrců z ČR i ze …

Odloučené pracoviště Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni

Pracoviště zajišťuje výuku v oblasti strojního inženýrství. Nabízíme studium bakalářského studijního programu v kombinované …

Fakulta managementu VŠE

Nabídka studia oborů z oblasti managementu v prezenční a kombinované formě bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu. Součástí fakulty je katedra exaktních metod, managementu a společenských věd. Poskytujeme možnost pořádání přípravných …

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Fakulta vytváří a rozvíjí znalosti v oblastech ekonomie, řízení podniků a rozvoje regionů. Skládá se z katedry aplikované matematiky a informatiky, ekonomiky, obchodu a cestovního ruchu, práva, řízení, účetnictví a financí, strukturální politiky EU a rozvoje venkova KSP a …

Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Nabízíme vzdělání v bakalářském a navazujícím magisterském studijním oboru archivnictví. Zaměřujeme se na získání praktických dovedností potřebných při zpracovávání archivního materiálu novověké a moderní …

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Fakulta je tvořena devíti odborně zaměřenými katedrami a třemi odděleními. Zaměřuje se na sloučení zdravotní a sociální problematiky. Prezentuje se ve vědecké i v pedagogické činnosti orientované na uplatňování včasného a koordinovaného postupu a racionálního začlenění zdravotně postižených …

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Nabízíme odborné studium zaměřené na biologické, chemické, fyzikální a matematické studijní programy. Fakulta se skládá z katedry botaniky, genetiky, experimentální biologie rostlin, fyziologie živočichů, biologie ekosystémů, parazitologie, zoologie, molekulární biologie a medicínské …

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zaměřujeme se na zemědělské obory. Fakulta se skládá z katedry aplikované chemie, agroekosystémů, biologických disciplín, krajinného managementu, speciální produkce rostlinné, zemědělské dopravní a manipulační techniky a zootechnických …

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Fakulta se skládá z katedry anglistiky, biologie, českého jazyka a literatury, aplikované fyziky a techniky, geografie, germanistiky, hudební výchovy, informatiky, matematiky, pedagogiky a psychologie, společenských věd, tělesné výchovy a sportu, výchov ke zdraví, výtvarné výchovy a …

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Veřejná vysoká škola s osmi fakultami a vysokoškolským ústavem. Univerzita s orientací na problematiku přírodních, sociálních a humanitních věd. Skládá se z ekonomické, filozofické, pedagogické, přírodovědecké, teologické, zemědělské, zdravotně sociální fakulty a fakulty rybářství a ochrany …

Oddělení jazyků Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zaměřujeme se na výuku anglického, německého a španělského …