Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Univerzita Palackého v Olomouci - Lékařská fakulta

Nabízíme vzdělání v oblasti ošetřovatelství, rehabilitace, stomatologie, všeobecného lékařství, ekonomiky, řízení a specializace ve zdravotnictví. Dále poskytujeme 22 doktorských studijních programů v českém i anglickém …

Univerzita Palackého v Olomouci - Právnická fakulta

Zajišťujeme akreditovaný bakalářský, magisterský a navazující magisterský studijní program v oboru právo. Disponujeme čtyřmi akreditovanými studijními programy, kterými jsou právo a právní věda, právní specializace, evropská studia a teoretické právní …

Univerzita Palackého v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd

Fakulta zajišťuje výuku bakalářského a magisterského studia v oboru všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapie a radiologický …

Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta

Poskytujeme více jak 600 kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů. Nabízíme distanční a prezenční studium a možnost zahraničních studijních pobytů. Budujeme otevřený prostor pro diskuzi a vybízíme ke kreativnímu …

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta

Na naší fakultě poskytujeme vzdělání v oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie, geografie či ekologie. Připravujeme také středoškolské učitele těchto oborů. Nabízíme bakalářské, magisterské i doktorské …

Univerzita Palackého v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta

Připravujeme bohoslovce na jejich kněžské působení. Nabízíme studium v dalších bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Také realizujeme celoživotní …

Univerzita Palackého v Olomouci - Fakulta tělesné kultury

Nabízíme studium učitelství tělesné výchovy a sportu, fyzioterapie, rekreologie, ochrany obyvatelstva a managementu sportu a trenérství. Dále základní problémy lidské motoriky, její diagnostiku, rozvoj a zlepšování. Realizujeme doktorský studijní program oboru …

Univerzita Palackého v Olomouci

Provozujeme univerzitu, na které zajišťujeme studium na osmi fakultách humanitního, přírodovědeckého, pedagogického, právnického a sportovního …

Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta

Poskytujeme vzdělání učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy mateřských, základních a středních škol, či výchovných a vzdělávacích zařízení. Zaměřujeme se také na přípravu pracovníků z oblasti státní správy a …

Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Nabídka studia s humanitně-přírodovědným zaměřením. Součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům jsou nabízeny možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských …

Fakulta veřejných politik v Opavě

Nabídka studijních oborů v bakalářských a magisterských studijních …

Slezská univerzita v Opavě

Nabídka studia na třech fakultách přírodovědeckého a ekonomického …

Slezská univerzita v Opavě

Nabídka studia na třech fakultách přírodovědeckého a ekonomického …