Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MVŠO

Soukromá vysoká škola neziskového charakteru. Prakticky a projektově zaměřená výuka probíhá v moderně vybavených prostorách. V bakalářském stupni nabízíme studijní program Ekonomika a management v oboru Podniková ekonomika a …

Vysoká škola logistiky, o.p.s.

Soukromá vysoká škola s akreditovaným bakalářským programem nabízí studium v prezenční i kombinované formě v oborech dopravní logistika, logistika služeb, informační management a logistika cestovního ruchu a navazujícím magisterským oborem …

Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta

Poskytujeme více jak 600 kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů. Nabízíme distanční a prezenční studium a možnost zahraničních studijních pobytů. Budujeme otevřený prostor pro diskuzi a vybízíme ke kreativnímu …

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Katedra zajišťuje studium zaměřené na diagnostiku a terapii funkčních a organických poruch pohybového systému a na léčbu bolesti pohybového …

Univerzita Palackého v Olomouci - Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty

Provoz ústavu molekulární a translační …

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty

Katedra zajišťuje výuku i výzkum v oblasti křesťanské liturgie a liturgické hudby i …

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra matematiky Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku v oblasti matematiky pro první i druhý stupeň základních škol a speciální školy. Podílí se na realizaci doktorského studijního programu …

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty

Katedra zajišťuje výuku v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, obecné ekologie, revitalizace a hydrobiologie. Podílí se na zpracování celé řady odborných expertiz v oblasti ochrany přírody a životního …

Univerzita Palackého v Olomouci - Ústav porodní asistence Fakulty zdravotnických věd

Hlavním posláním je vzdělávat a vychovávat vysoce kvalifikované, samostatné, konkurenceschopné a trhem práce žádané porodní asistentky prostřednictvím erudovaných akademických pracovníků a dalších odborníků z klinické …

Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty

Katedra zajišťuje výuku v oblasti mezinárodního a evropského soukromého …

Univerzita Palackého v Olomouci - Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty

Ústav zajišťuje studium v oborech všeobecné a zubní lékařství, všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapie, radiologický asistent a …