Firmy

Vysoká škola logistiky, o.p.s.

Soukromá vysoká škola s akreditovaným bakalářským programem nabízí studium v prezenční i kombinované formě v oborech dopravní logistika, logistika služeb, informační management a logistika cestovního ruchu a navazujícím magisterským oborem …

MVŠO

Soukromá vysoká škola neziskového charakteru. Prakticky a projektově zaměřená výuka probíhá v moderně vybavených prostorách. V bakalářském stupni nabízíme studijní program Ekonomika a management v oboru Podniková ekonomika a …

Univerzita Palackého v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta

Připravujeme bohoslovce na jejich kněžské působení. Nabízíme studium v dalších bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Také realizujeme celoživotní …

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra sportu Fakulty tělesné kultury

Katedra zajišťuje výuku učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, studium sportů a sportovních …

Univerzita Palackého v Olomouci - Kabinet pedagogické přípravy Přírodovědecké fakulty

Centrum zajišťuje pedagogickou praxi studentů …

Univerzita Palackého v Olomouci - Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty

Výuka je zaměřena na identifikaci socioekonomických, behaviorálních a dalších faktorů, které ovlivňují zdravotní potřeby obyvatelstva, principy zdravotní politiky v historickém a mezinárodním srovnání a základní právní normy upravující péči o …

Univerzita Palackého v Olomouci - Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty

Provoz ústavu molekulární a translační …

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku pedagogiky primárního vzdělávání a specifických didaktik jako jsou prvouka, přírodověda a vlastivěda, prvopočáteční čtení a psaní, dramatická výchova, ekologická výchova a tělesná …

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra historie Filozofické fakulty

Katedra zajišťuje výuku v oblasti historie, archivnictví a archeologie. Zabýváme se také vědou a výzkumem. Nabízí studium v …

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty

Katedra nabízí bakalářské a magisterské studijní programy se zaměřením na …

Univerzita Palackého v Olomouci - Ústav radiologických metod Fakulty zdravotnicých věd

Fakulta zajišťuje výuku studia v oboru radiologický …