Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Univerzita Pardubice - Fakulta filozofická

Fakulta se skládá z kateder anglistiky a amerikanistiky, cizích jazyků, filosofie, literární kultury a slavistiky, religionistiky, sociálních věd či věd o výchově. Součástí fakulty je ústav historických …

Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Součástí fakulty jsou katedry elektrotechniky, informačních technologií, matematiky a fyziky, řízení procesů či softwarových technologií. Fakulta pořádá vědeckovýzkumné projekty, odborné konference i semináře a vydává odborné …

Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta se skládá z ústavů ekonomických věd, podnikové ekonomiky a managementu, matematiky a kvantitativních metod, systémového inženýrství a informatiky, správních a sociálních věd či regionálních a bezpečnostních věd. Součástí fakulty je informační centrum a institut rozvoje evropských …

Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko-technologická

Fakulta se skládá z kateder analytické chemie, anorganické technologie, biologických a biochemických věd, ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, fyzikální chemie, obecné a anorganické chemie či polygrafie a fotofyziky. Součástí fakulty jsou také odborné ústavy a …

Univerzita Pardubice

Nabídka studia na dvou vysokoškolských ústavech a sedmi fakultách filozofického, humanitního, dopravního, ekonomického, chemickotechnologického, elektrotechnického a restaurátorského …

Univerzita Pardubice - Dislokované pracoviště Dopravní fakulty Jana Pernera

Specializace na výuku studentů se zaměřením na kolejová vozidla. Sídlo Asociace strojních inženýrů a Zkušební laboratoře AL DFJP. K dispozici jsou dvě počítačové učebny s nepřetržitým provozem a pracoviště pro navrhování ve …

Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování

Fakulta se skládá z kateder chemické technologie a humanitních věd i z ateliérů restaurování nástěnné malby a sgrafita, restaurování kamene, restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů, restaurování uměleckých děl na papíře či výtvarné přípravy. Součástí fakulty je centrum pro …

Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotnických studií

Fakulta se skládá z kateder ošetřovatelství, porodní asistence a zdravotně sociální práce, klinických oborů či informatiky, managementu a …

Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727

Fakulta vojenského zdravotnictví

Fakulta nabízí bakalářské a magisterské studium. Disponujeme katedrami epidemiologie, organizace vojenského zdravotnictví, radiobiologie, válečné chirurgie, toxikologie, válečného vnitřního lékařství, vojenské hygieny, veřejného zdravotnictví, všeobecného lékařství a urgentní …

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje bakalářské studium programu zdravotnická bioanalytika, magisterské studium programu farmacie a příbuzné programy doktorského studia. Nabízíme prezenční nebo kombinované studium. Zabýváme se programem na vývoj a studium …

Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu

Fakulta se skládá z katedry aplikované lingvistiky, ekonomie, informačních technologií, informatiky a kvantitativních metod, managementu, rekreologie a cestovního ruchu. Nabízí vzdělání v oblasti aplikované informatiky a systémového …

Univerzita Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta

Fakulta poskytuje vzdělání v oborech zaměřených na přírodovědné obory. Skládá se z katedry biologie, chemie, fyziky, informatiky a …

Univerzita Hradec Králové

Univerzita nabízí studium na třech fakultách se zaměřením na pedagogiku, informatiku a management, filozofii či přírodní …