Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování

Fakulta se skládá z kateder chemické technologie a humanitních věd i z ateliérů restaurování nástěnné malby a sgrafita, restaurování kamene, restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů, restaurování uměleckých děl na papíře či výtvarné přípravy. Součástí fakulty je centrum pro …

Univerzita Pardubice - Ústav organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické

Ústav zajišťuje studium v oblasti organické chemie a technologie organických látek. Výzkumy se zaměřují na studium struktury koordinačních sloučenin, chování tautomerních systémů, malotonážní organické speciality, na studium výšemolekulárních konjugátů vybraných léčiv a …

Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta se skládá z kateder informatiky v dopravě, dopravních prostředků a diagnostiky, dopravního stavitelství, technologie a řízení dopravy, dopravního managementu, marketingu a logistiky či mechaniky, materiálů a částí stojů. Dále fakulta zahrnuje odborné ústavy, výzkumná centra a …

Univerzita Pardubice - Fakulta filozofická

Fakulta se skládá z kateder anglistiky a amerikanistiky, cizích jazyků, filosofie, literární kultury a slavistiky, religionistiky, sociálních věd či věd o výchově. Součástí fakulty je ústav historických …

Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta se skládá z ústavů ekonomických věd, podnikové ekonomiky a managementu, matematiky a kvantitativních metod, systémového inženýrství a informatiky, správních a sociálních věd či regionálních a bezpečnostních věd. Součástí fakulty je informační centrum a institut rozvoje evropských …

Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotnických studií

Fakulta se skládá z kateder ošetřovatelství, porodní asistence a zdravotně sociální práce, klinických oborů či informatiky, managementu a …

Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Součástí fakulty jsou katedry elektrotechniky, informačních technologií, matematiky a fyziky, řízení procesů či softwarových technologií. Fakulta pořádá vědeckovýzkumné projekty, odborné konference i semináře a vydává odborné …

Univerzita Pardubice - Katedra tělovýchovy a sportu

Katedra disponuje dvěma sportovními halami či sportovním areálem a zajišťuje výuku tělovýchovy a sportu. Pořádá sportovní soutěže v rámci univerzity i mimo ni, podporuje účast studentů na Českých akademických hrách a akademických mistrovství. Součástí sportovišť je i …

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 – Naplánovat trasu
Veřejná vysoká škola nabízí bakalářské a magisterské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření. Součástí studia je také dlouhodobá praxe. Škola dále vydává dva časopisy, každoročně organizuje odborné konference a spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vysokými …
(1)
567 141 111

Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727