Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Akademie výtvarných umění v Praze

Nabídka magisterského a doktorského studia v oblasti výtvarného umění, nových médií, restaurování výtvarných děl a architektury. Provádění vědecko-výzkumných prací v oblasti dějin umění a umělecké tvůrčí činnosti. Poskytujeme možnost celoživotního …

Fakulta technologie ochrany prostředí

Fakulta nabízí bakalářský, magisterský i doktorský program chemie a technologie ochrany životního prostředí či magisterský program chemie a technologie paliv a prostředí. Spolupracuje se zahraničními vysokými školami v rámci projektu …

Pedagogická fakulta - Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta realizuje přípravu učitelů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu či v programech celoživotního …

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské programy v oblasti chemie a technologie potravin, biochemie, biotechnologie a mikrobiologie. Zabývá se vědecko-výzkumnou činností v oblastech potravinářské chemie, technologie a …

ČZU - Katedra humanitních věd Provozně ekonomické fakulty

Příprava odborníků pro řešení sociálních problémů zasahujících český venkov a zemědělství, regionální rozvoj i neziskový …

Katolická teologická fakulta - Univerzita Karlova

Zajišťujeme studium v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu Teologie, Obecné teorie či Dějiny umění a kultury. Dále nabízíme výuku dějin křesťanského umění a …

3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova

Zajišťujeme studium v oblasti fyzioterapie, veřejného zdravotnictví, zdravotní vědy, ošetřovatelství a všeobecného lékařství s preventivním zaměřením v bakalářském i magisterském programu v prezenční i kombinované …

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Součástí fakulty je katedra bankovnictví a pojišťovnictví, didaktiky ekonomických předmětů, financí a oceňování podniku, finančního účetnictví a auditingu, měnové teorie a politiky, manažerského účetnictví a veřejných financí. Zaměřujeme se na didaktiku ekonomických předmětů, financí a …

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta architektury

Provozujeme fakultu zajišťující výuku architektury a příbuzných oborů. Natáčely se zde filmy Zoufalci a Láska na druhý pohled. Disponujeme ateliéry a pořádáme konference, semináře, přednášky, výstavy a další akce. Nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studium včetně celoživotního …

ČZU - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Fakulta se zaměřuje na obory zabývající se problematikou rostlinné a živočišné produkce v bakalářských, magisterských i doktorských programech. Absolventi fakulty pracují jako manažeři v oblasti zemědělství, chovu zvířat, v ochraně a využití přírodních zdrojů, včetně využití a zpracování …

Česká zemědělská univerzita v Praze

Univerzita se zaměřením na zemědělská, technická a ekonomická studia a …

ČZU - Katedra informačního inženýrství Provozně ekonomické fakulty

Katedra se zaměřuje na uplatnění metod zpracování dat a matematického modelování v agropotravinářském …

ČZU - Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomické fakulty

Výuka ekonomické teorie s cílem naučit chápat a analyzovat podstatu společenských a ekonomických …