Firmy

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební

Provozujeme fakultu, která se zabývá technickým a technickoekonomickým rozvojem ve stavebnictví. Poskytujeme bakalářské, magisterské i doktorské studium. Nabízíme studijní programy jako je stavební inženýrství, stavitelství, geodézie a kartografie, budovy a prostředí či inteligentní …

ČZU - Katedra řízení Provozně ekonomické fakulty

Katedra zajišťuje výuku od teoretických základů až po provozní aspekty řízení v zemědělském podniku i v jiných …

Pedagogická fakulta - Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta realizuje přípravu učitelů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu či v programech celoživotního …

ČZU - Katedra informačního inženýrství Provozně ekonomické fakulty

Katedra se zaměřuje na uplatnění metod zpracování dat a matematického modelování v agropotravinářském …

ČZU - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Fakulta se zaměřuje na obory zabývající se problematikou rostlinné a živočišné produkce v bakalářských, magisterských i doktorských programech. Absolventi fakulty pracují jako manažeři v oblasti zemědělství, chovu zvířat, v ochraně a využití přírodních zdrojů, včetně využití a zpracování …

ČZU - Katedra aplikované ekologie Fakulty životního prostředí

Katedra zajišťuje výuku a výzkum v oboru aplikované a krajinné …

Fakulta technologie ochrany prostředí

Fakulta nabízí bakalářský, magisterský i doktorský program chemie a technologie ochrany životního prostředí či magisterský program chemie a technologie paliv a prostředí. Spolupracuje se zahraničními vysokými školami v rámci projektu …

Přírodovědecká fakulta - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje studijní programy v oborech biologie, biochemie, chemie, geografie, demografie, geologie či ekologie a ochrana životního prostředí v bakalářském, magisterském i doktorském programu prezenční i kombinovanou …

ČZU - Katedra obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty

Katedra se zaměřuje na systémové chápání podnikových a směnných procesů. Poskytujeme studentům možnost proniknout do podstaty účetnictví, daní, obchodu a financí s důrazem na propojení těchto …

ČZU - Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomické fakulty

Výuka ekonomické teorie s cílem naučit chápat a analyzovat podstatu společenských a ekonomických …

Vysoká škola umĕleckoprůmyslová v Praze

Provozujeme vysokou školu s bakalářským, magisterským a doktorským studiem na šesti katedrách uměleckého zaměření. Dále pořádáme výstavy ve vlastní galerii a produkujeme knihy v našem nakladatelství. Nabízíme obory architektury, designu, volného a užitého umění, grafiky nebo dějiny …

Akademie múzických umění v Praze

Akademie zajišťuje studium uměleckých oborů na třech fakultách hudebního, divadelního a filmového zaměření. Poskytuje možnost využití služeb …

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta architektury

Provozujeme fakultu zajišťující výuku architektury a příbuzných oborů. Natáčely se zde filmy Zoufalci a Láska na druhý pohled. Disponujeme ateliéry a pořádáme konference, semináře, přednášky, výstavy a další akce. Nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studium včetně celoživotního …