Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Vyšší odborná škola poskytuje vzdělání v oblasti potravinářství. Zajišťujeme výuku tří oborů vyššího odborného studia - analýza potravin, zpracování mléka, technologie a hygiena potravin. Nabízíme bakalářský studijní program chemie a technologie potravin. Možnost dálkového …

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Státní vyšší pedagogická škola zajišťující výuku tříletého oboru sociální pedagogika. Absolvent bude schopen orientovat se ve specifickém sociálním prostředí, komunikovat s klienty v klinickém prostředí i v terénu. Bude vybaven diagnostickými schopnostmi, schopnostmi řídit, vést a …

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

Škola zajišťuje vyšší odborné vzdělání v tříletých denních programech: Marketing pro střední stupeň řízení a Účetnictví a finanční řízení. Významnou součástí studia je praxe, která je zahrnuta v učebních plánech. Student pozná praktickou ekonomickou činnost a konfrontuje ji s teoretickými …

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Provozujeme státní vyšší odborná škola zajišťuje výuku tříletého oboru bezpečnostně právní činnost. K dispozici je celkem 103 učeben, z toho 65 výhradně pro výuku odborných předmětů. Dále u nás najdete knihovnu či rozlehlé …

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s.

Soukromá vyšší odborná škola zajišťující pomaturitní denní studium oborů sochařská či grafická tvorba, užitá malba, hudebně dramatické umění i výtvarná fotografie a nová …

Vyšší odborná škola právní, s.r.o.

Zabýváme se studiem a prosazováním práva, etiky, humanismu a demokracie. Nabízíme obor vzdělání právní administrativy, víkendové …

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola Kroměříž, s.r.o.

Soukromá vyšší odborná škola zajišťující výuku tříletých oborů cestovní ruch a daňová a finanční správa s možností dálkového …

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Provozujeme vyšší odbornou zdravotnickou školu s nabídkou výuky oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Pořádáme exkurze a výlety. Pořádáme maturitní plesy či vědomostní …

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Státní vyšší odborná škola pro 280 studentů zajišťuje výuku v oboru ekonomicko-právní činnost. Profesní oblastí uplatnění absolventa mohou být zejména manažerské a ekonomické řídicí funkce nižší a střední úrovně, pracovní pozice v peněžnictví, pojišťovnictví nebo právní …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Zajišťujeme denní pomaturitní 3leté studium oboru diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Ubytování na DM v blízkosti školy, kapacita 132 lůžek. Poskytujeme celoživotní vzdělávání v akreditovaných certifikovaných kurzech pro nelékařské zdravotníky, pedagogy, …