Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Waldorfská Pardubice

Provoz základní školy s kapacitou 170 žáků s družinou pro 50 dětí a jídelnou. Škola používá slovní hodnocení žáků bez použití známek. Nabízíme dramatický, výtvarný a taneční kroužek včetně paličkování, jógy, čtení, práce se dřevem či výuky hry na klavír a kytaru i anglického …

Waldorfská MŠ, Praha

Státní mateřská škola pro 125 dětí se školní jídelnou. Zaměřujeme se na vytváření podmínek pro optimální vývoj celého člověka i jeho intelektu. Děti vedeme k jejich samostatnosti a tvořivosti. Zabýváme se malováním, modelováním z včelího vosku, eurytmií, ručními pracemi, výtvarnou činnost a …

ZŠ waldorfská a MŠ České Budějovice, o.p.s.

Základní škola vychází z principů waldorfské pedagogiky pro 270 žáků. Provozujeme kroužek loukoherectví, kytary, flétny, přírodovědy, výtvarného vyrábění, keramiky, angličtiny a dalšího. Pořádáme zájezdy do ciziny, adventní jarmark, slavnosti a divadelní představení. Zaměřujeme se na malbu a …

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc, s.r.o.

Provoz soukromé mateřské školy s waldorfskou …

Waldorfská základní a střední škola Semily

Základní škola pro 270 žáků s jídelnou a družinou. Snažíme se vychovávat a vzdělávat děti ve všestranně a harmonicky rozvinuté osobnosti. Výuka zahrnuje pohybové, intelektuální, umělecké i sociální potřeby. Orientujeme se na podporu individuálního vývoje dítěte v souladu s obecnými …

MŠ waldorfská Semily

Mateřská škola pro 32 dětí s …

ZŠ Waldorfská Ostrava

Provozujeme základní a mateřskou školu pro 650 žáků se školní družinou i jídelnou. Poskytujeme školské poradenské centrum. Pořádáme výlety, exkurze, besídky, divadelní představení, přednášky, velikonoční dílny a …

Waldorfská MŠ Turnov

Provozujeme mateřskou školu pro 50 dětí pracující dle vzdělávacího programu Waldorfská mateřská škola. Poskytujeme jídelnu. Pořádáme různé akce a …

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc, s.r.o.

Provoz soukromé základní školy s waldorfskou …