Firmy
Řazení výsledků: výchozí |
Be Open základní škola

Dokážeme vašim dětem, že učení může být zábava. Učíme žáky pracovat s informacemi, kriticky myslet. U nás děti vždy vědí, proč se danou věc učí. Velký důraz klademe na rozvíjení zdravého sebevědomí, empatie a schopnosti spolupracovat. Žáci se nebojí prezentovat a obhajovat své …1. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVY VARY, s.r.o.

Provozujeme soukromou základní školu. Její kapacita je 90 žáků. Specializujeme se na rozšířenou výuku jazyků. Máme k dispozici družinu. Zaměřujeme se převážně na všeobecné základní vědomosti, které v budoucnu žáci uplatní při výběru následného studia na středních a odborných …