Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Třinec, Oldřichovice

Provozujeme 1. stupeň základní školy s jídelnou a družinou pro 165 dětí rozdělených do 4 oddělení. Nabízíme pěvecký, ekologický, keramický, pohybově-taneční, sportovní, šachystický a náboženský kroužek. Vyučujeme anglický jazyk a hru na flétnu. K dispizici je žákovská …

ZŠ Kopřivnice - Mniší

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou. Možnost navštěvovat taneční, výtvarné kroužky, hru na flétnu, náboženství a …

ZŠ Orlová-Lutyně

Základní škola pro 1550 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je zdravotní kroužek, doučování z českého jazyka i cvičení z matematiky. Pořádáme besedy v knihovně, logické olympiády, školu v přírodě, lyžařský výcvik, dějepisné exkurze a další sportovní, kulturní, tvořivé a společenské …

ZŠ a MŠ Spálov

Základní škola pro 270 žáků s družinou, jídelnou a školním …

ZŠ a MŠ Karviná, Majakovského

Základní škola pro 600 žáků s jídelnou a družinou nabízí kroužky sportovní, výtvarné, keramické, …

ZŠ Staré Hamry

Základní škola pro 50 žáků. Škola disponuje dvěma třídami, počítačovou učebnou s 8 počítači, oddělením pro školní družinu, kuchyní, jídelnou, tělocvičnou a novým školním …

ZŠ a MŠ Zbyslavice

Základní škola pro 40 žáků s družinou a jídelnou. Žáci mají k dispozici počítače trvale připojeny k internetu. Součástí je i velká tělocvična a lego herna. Děti mohou využívat ke svým hrám zahradu s keři a stromy a dětskou herní sestavu se skluzavkou, horolezeckou stěnou a provazovým …

ZŠ a MŠ Kyjovice

Provoz dvoutřídní základní školy 1. stupně s kapacitou 70 žáků s družinou pro 60 dětí a jídelnou. Pořádáme výlety do přírody i za kulturou včetně dětský …

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, El. Krásnohorské

Základní škola pro 1080 žáků s profilací na sport, hudební výchovu a matematiku. Podpora zájmových kroužků. Součástí je družina a …

ZŠ Rýmařov, Školní náměstí

Provozujeme státní základní školu pro 110 žáků s družinou. Nabízíme sportovní, výtvarné, zdravotní, přírodovědné, pěvecké a počítačové kroužky. Pořádáme různé výlety, exkurze a podobně. Navštěvujeme divadelní …

ZŠ Orlová - Lutyně, Ke Studánce

Základní škola pro 660 žáků se školní jídelnou a družinou. Škola má rozšířenou výuku výtvarné výchovy. Pořádání lyžařských vycviků a ozdravných …

ZŠ a MŠ Hrabyně

Provozujeme základní školu pro 80 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 60 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Nabízíme zájmové aktivity jako informatika, dramatický a sportovní kroužek, zumbu, hru na klavír nebo flétnu i kurzy …

ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice

Základní škola pro 250 žáků s družinou a jídelnou. Možnost navštěvovat kroužek keramiky, zdravotnický, pohybové aktivity, florbal, hru na flétnu, pěvecký sbor a …

ZŠ a MŠ Šilheřovice

Základní škola pro 190 žáků s družinou. Nabízíme zájmové kroužky jako taneční, anglický, volejbalový, bojový a další. Budova je obklopena travnatými plochami, které jsou osázeny okrasnými keři a stromy a je zde také velké travnaté hřiště a hřiště na …