Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

Soukromá základní škola pro 145 žáků podporující spolupráci, tvořivost a individuální přístup k dětem. K dispozici je školní družina a klub. Nabízíme výtvarný, taneční, jazykový a divadelní …Škola Na horu

Provozujeme soukromou školu s jídelnou. Vzdělávací plán je založený na Montessori pedagogice, projektovém vyučování a respektujícím přístupu. Zároveň vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který schválilo MŠMT …


Základní škola KLAS

Základní škola pro 55 žáků s rozšířenou výukou anglického jazyka. Na škole působí zahraniční učitelé. K dispozici je jídelna a …

Základní škola V Pohybu

Provoz 1. stupně soukromé základní školy o kapacitě 70 dětí. K dispozici je …