Firmy

ZŠ a MŠ Běchary

Základní škola pro 30 žáků s družinou a jídelnou. Součástí výuky je kurz plavání, výuka angličtiny. Možnost navštěvovat výtvarný kroužek, ruštinu, hru na flétnu, vaření, včelařství a …

ZŠ a MŠ Radim

Základní škola pro 25 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Voděrady

Základní škola pro 128 žáků s jídelnou a družinou. Škola pořádá výtvarný kroužek a kroužek keramiky a florbalu a vede školní parlament a školskou …

ZŠ a MŠ Adršpach

Provozujeme základní školu pro 25 žáků se školní družinou vybavenou počítači. Dále je zde školní jídelna, relaxační místnost a šatna. Vedeme děti k ekologickému …

ZŠ a MŠ Rychnov nad Kněžnou, Roveň

Základní malotřídní škola pro 54 žáků s družinou a jídelnou. Pro děti nabízíme kroužky vaření, informatiky, pohybových her a hry na …

ZŠ a MŠ Hlušice

Provozujeme základní školu pro 190 žáků s družinou a jídelnou. Škola má tělocvičnu, školní dílnu, odbornou učebnu pro výuku fyziky a chemie, jazykové učebny pro výuku angličtiny a němčiny, učebnu pro specifickou přípravu dívek a počítačovou učebnu s 10 PC pracujícími v síti a napojenými na …

ZŠ Vrchlabí, Školní

Základní škola pro 1000 žáků s družinou a jídelnou. Škola je součástí projektu ekologické výchovy. Pořádáme sportovní soutěže a turnaje. Vydáváme školní …

ZŠ a MŠ Suchý Důl

Základní škola pro 40 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách

Základní škola pro 180 žáků s družinou a jídelnou. Pořádání přednášek, sezónních akcí, výletů, pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

ZŠ a MŠ Jana Pavla II.

Provozujeme základní školu pro 233 žáků se školním klubem, družinou i jídelnou a mateřskou školu pro 56 dětí kde vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Škola dílna …

ZŠ a MŠ Ohnišov

Základní škola pro 41 žáků. Součástí školy je družina a jídelna. Pro děti pořádáme řadu aktivit, například výlety, exkurze, divadelní představení, výrobu vánočních dekorací, zimní olympiádu, školní karnevaly, soutěže a …

ZŠ a MŠ Potštejn

Provozujeme málotřídní základní školu s pěti ročníky a poskytuje základní vzdělání dětem ve věku od 6 do 11 let. K dispozici je družina a jídelna. V našem projektu se zaměřujeme zejména na zdravý životní styl, vztahy mezi dětmi na škole, prevenci užívání drog, práva a povinnosti …

ZŠ Česká Skalice

Základní škola pro 736 žáků s družinou, jídelnou a speciální třídou pro žáky s lehkým mentálním postižením. K dispozici je výchovný poradce a sportovní hala o rozměrech 36 x 17 …

ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší

Základní škola pro 480 žáků s družinou a jídelnou. Organizujeme projekty jako sběr papíru, sběr léčivých rostlin, humanitární projekt či ovoce do škol. Nabízíme zájmové kroužky anglického a znakového jazyka, volejbalu, společenských a sportovních …