Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí

Základní škola pro 180 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Žáci mohou navštěvovat sportovní kroužek, florbal, angličtinu, zdravotní a taneční …

ZŠ a MŠ Nechanice

Základní škola pro 648 žáků s družinou a jídelnou. V budovách záklaní školy je celkem 22 běžných učeben, nově vybavená učebna fyziky, 2 počítačové učebny, školní kuchyňka a školní dílny. Sportovní činnosti žáků slouží 2 tělocvičny a víceúčelové …

ZŠ a MŠ Dolní Radechová

Malotřídní základní škola pro 72 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme recitační a taneční soutěže, vánoční besídky, návštěvu dopravního hřiště, plavecké výcviky, Den dětí, školu v přírodě a další. Zaměřujeme se na moderní výuku, pasování prvňáčků, karnevaly, sběr žaludů a …

ZŠ a MŠ Kvasiny

Provozujeme 1. stupeň základní školy pro 70 žáků s družinou pro 25 dětí a jídelnou. Poskytujeme pedagogicko-psychologické poradenství. Nabízíme plavecký výcvik, atletický i tělovýchovný kroužek či výuku náboženství a práce na počítači. Pořádáme dětské kulturní akce včetně výletů a …

ZŠ a MŠ Radvanice

Základní škola pro 175 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka kroužků francouzštiny, angličtiny, němčiny, stolního tenisu, pohybových her, počítačů, keramiky, hudební, dramatický i zdravotnický …

ZŠ a MŠ Mladé Buky

Základní škola pro 250 žáků s družinou a jídelnou. Organizujeme pohybové aktivity a sportovní kroužky při …

ZŠ a MŠ Černčice

Základní škola pro 27 žáků s družinou a jídelnou. Vedeme kroužek anglického jazyka, flétny, počítačové gramotnosti, poznávání přírody nebo keramiky. Účastníme se projektů Školní mléko, Den země nebo Ovoce do škol. Pořádáme nocování ve škole, exkurze nebo masopustní …

ZŠ a MŠ, Chomutice

Základní škola pro 252 žáků s družinou a jídelnou nabízí dramatický, počítačový, výtvarný, hudební, jazykový, tvořivý i sportovní kroužek. K dispozici je tělocvična a dílna. Pořádáme školní akademie, karnevaly, besídky, sportovní a kulturní akce, dětské dny a další. Rozvíjíme estetické cítění …

ZŠ a MŠ škola Horní Kalná

Základní škola pro 20 žáků s jídelnou. Součástí Základní školy je školní družina a několik zájmových kroužků. Od druhého ročníku mají žáci rozšířenou výuku Anglického jazyka. Dále s dětmi nacvičujeme různá vystoupení pro …

ZŠ a MŠ Batňovice

Provozujeme základní školu pro 60 žáků s rozšířenou výukou jazyků. Organizujeme zájmové kroužky jako keramika, náboženství, divadlo, počítače a angličtina. Součástí je jídelna a …

ZŠ T.G.Masaryka Náchod

Základní škola pro 800 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Ve škole působí výchovný poradce, školní psycholog a žákovský …

ZŠ a MŠ Velká Jesenice

Základní škola pro 85 žáků s jídelnou a družinou. Jsme malotřídní škola se 3 třídami a 5 postupnými ročníky. Podle možností se snažíme mít 1. ročník samostatný. Jsme školou rodinného zázemí, které umožňuje kvalitní vzdělávání s přihlédnutím na rozvoj celé osobnosti …

ZŠ Dětenice

Základní škola pro 60 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Dolní Lánov

Základní škola pro 45 žáků s družinou a …