Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ České Budějovice, Grünwaldova

Základní škola pro 850 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy, jídelnou a družinou. Zaměřujeme se na fotbal, lední hokej a krasobruslení. Možnost využít dvě tělocvičny, venkovní hřiště s umělým povrchem a kurty. Žáci mohou navštěvovat sportovní, matematický, přírodovědný a keramický …

ZŠ České Budějovice, Dukelská

Provozujeme základní školu s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy pro 825 žáků. Umožňujeme využití školní jídelny a družiny. Žáci mohou navštěvovat kroužky, jako je angličtina, český jazyk, miniházená, kroužek keramický a ruční práce, florbal a …

ZŠ a MŠ J. Š. Baara České Budějovice

Základní škola s rozšířenou výukou hudební a tělesné výchovy pro 900 žáků se školní družinou. Škola je vybavena sportovním hřištěm s umělým povrchem, provozuje pěvecký sbor a instrumentální soubor, nabízí sportovní kroužky, aerobik, keramiku, výuku německého a anglického jazyka, náboženství a …

ZŠ Pelhřimov, Osvobození

Základní škola pro 500 žáků se školní jídelnou a družinou. Nabízíme rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky. K dispozici je tělocvična, travnaté hřiště, běžecké dráhy a doskočiště. Zajišťujeme zájmové kroužky keramiky, hry na hudební nástroje, angličtiny a zdravovědy. Organizujeme …

ZŠ Jihlava, Jarní

Základní škola pro 980 žáků s rozšířenou výukou plavání a fotbalu. K dispozici je družina, klub a jídelna. Možnost využití horolezecké stěny. Děti mohou také navštěvovat turistický a dopravní kroužek nebo dovedné ruce a výtvarné …

ZŠ Jihlava, E. Rošického

Základní škola pro 980 žáků s rozšířenou výukou plavání a fotbalu. K dispozici je družina, klub a jídelna. Možnost využití horolezecké stěny. Děti mohou také navštěvovat turistický a dopravní kroužek nebo dovedné ruce a výtvarné …

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha

Provozujeme 1. stupeň základní školy s rozšířenou výukou jazyků pro 160 žáků s družinou pro 97 žáků a jídelnou. Vyučujeme anglický a německý jazyk včetně španělštiny. K dispozici jsou kroužky - keramika, aerobik, počítače, výtvarná výchova, bojové sporty, divadlo a dramatika. Pořádáme dětské …


ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělěsné výchovy Praha 4

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a tělesné výchovy pro 1480 žáků s družinou a …

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělěsné výchovy Praha 4

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a tělesné výchovy pro 1480 žáků s družinou a …

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Praha 4, K Milíčovu

Provozujeme základní školu pro 926 žáků. Disponujeme družinou pro 330 dětí a jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou atmosféru. Uplatňujeme osvědčené formy výuky a zaměřujeme se na výuku cizích jazyků již od 1. třídy. Pořádáme výměnné pobyty v rámci projektu Sokrates - …

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Praha 4, Jeremenkova

Provozujeme základní školu pro 650 žáků s rozšířenou výukou jazyků. K dispozici je jídelna a družina. Věnujeme se přípravě žáků na studium na gymnáziu. Nabízíme zájmové kroužky angličtina, italština, keramika, kytara, floorbal, informatika, zobcová flétna či …

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Praha 13, Bronzová

Základní škola pro 930 žáků s družinou a jídelnou. Rozšířená výuka angličtiny, španělštiny, němčiny. Provozování zájmových …

Fakultní ZŠ profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků pro 750 žáků s jídelnou a družinou. Podporujeme činnostní učení a kritické myšlení. Používáme různé metody výuky včetně projektové, kooperativní, dramatické, ekologické a mediální. Nabízíme mnoho mimoškolních aktivit a provozujeme knihovnu a …