Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZUŠ Třeboň

Základní umělecká škola pro 491 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů. Škola připravuje žáky ke studiu na konzervatoři, dále pořádá různé hudební a divadelní představení. Nabízíme výuku na smyčcové, dřevěné i žesťové dechové nástroje, klavír a …

ZUŠ Blatná

Základní umělecká škola s kapacitou 400 žáků a se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních …

ZUŠ Stachy

Základní umělecká škola pro 140 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a literárně-dramatických oborů. Škola pořádá absolventské i vánoční …

ZUŠ Volyně

Základní umělecká škola pro 325 žáků. Zaměřujeme se na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů. Účastníme se různých soutěží a …

ZUŠ Veselí nad Lužnicí

Provozujeme základní uměleckou školu pro 150 žáků se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů. Vyučujeme hru na klavír, kytaru, akordeon, flétnu, saxofon, trubku či …

ZUŠ Sezimovo Ústí, Československé armády - Planá nad Lužnicí

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, literárně-dramatických a tanečních oborů. Podporujeme orchestrální, souborovou a komorní …

ZUŠ Velešín

Provozujeme základní uměleckou školu pro 190 žáků se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů. Vedeme školní sbor a …

ZUŠ Netolice

Tříoborová základní umělecká škola pro 104 žáků. Zaměřujeme se uměleckou oblast hudební, taneční a výtvarnou. Vyučujeme zpěv a hru na klavír, kytaru, akordeon, zobcovou flétnu a trubku. Nadaným žákům věnujeme zvláštní péči v dalším studiu, které je zaměřeno na přípravu ke zkouškám na vysoké …

ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice

Základní umělecká škola pro 980 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů. Vyučujeme kresbu, grafiku, keramiku, modelování, počítačovou grafiku či základy klasického, lidového i moderního tance a hru na klávesové, dechové, smyčcové i strunné nástroje včetně …

ZUŠ Vodňany

Provozujeme základní uměleckou školu pro 430 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních …

ZUŠ České Budějovice, Piaristické náměstí

Základní umělecká škola pro 931 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a literárně-dramatických oborů. Žáci mohou navštěvovat zpěv, hraní na akordeon, bicí, dechové nástroje, klávesy, klavír, kytaru a smyčcové …

ZUŠ Prachatice

Základní umělecká škola pro 380 žáků s výukou v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Dětem je k dispozici nahrávací studio a třída multimediální …

ZUŠ F. Pišingera, Nové Hrady

Provozujeme základní uměleckou školu se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů. Vyučujeme hru na kytaru, housle, dechové nástroje, klarinet, trubku či zobcovou flétnu. Dále se věnujeme sborovému zpěvu, komorní hře a hudební …

Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s.

Provoz soukromé základní umělecké školy. Vyučujeme hudební interpretaci a tvorbu či recepci a reflexi …