Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova

Speciální základní škola pro žáky s vadami sluchu. Vyučují slyšící i neslyšící pedagogové. Zajišťujeme žákům odbornou logopedickou péči. Pořádáme přednášky jako jsou vztahy mezi lidmi, sexuální výchova a enviromentální výchova, která zahrnuje třídění odpadů, ochranu zvířat a …

ZŠ Zahrádka, Praha 3

Základní škola pro 36 žáků se specializací výuky pro děti s více vadami. Součástí vzdělání je podpora zrakových dovedností, logopedie, alternativní komunikace, fyzioterapie, ergoterapie a hipoterapie. Organizujeme výlety, divadelní představení, oslavy, společná zpívání a zahradní …

Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha

Provozujeme základní školu pro žáky se sluchovým postižením. Přijímáme i žáky s těžkou poruchou komunikace. Nabízíme speciální pedagogické …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5

Základní škola pro 88 žáků poskytuje standardní vzdělání žákům se sluchovými problémy a vadami řeči. Pro žáky zajišťuje logopedickou péči. K dispozici je školní jídelna a družina. Je zde možnost bezbariérového přístupu do budovy, vybavení učeben je přizpůsobeno potřebám všech věkových …

ZŠ Votice, Smetanova

Základní škola pro 48 dětí s družinou. Nabízíme výuku žáků s mentálními nebo smyslovými postiženími i vadami řeči. K dispozici je školní dílna, cvičná kuchyň, pozemek pro pěstitelské práce, pracovna ICT, tělocvična, knihovna a hřiště. Účastníme se soutěží, exkurzí, výstav i plaveckého …

ZŠ speciální, Blansko

Zajišťujeme komplexní péči o těžce zdravotně postižené děti s kombinací vad. Nabízíme výchovně vzdělávací činnosti včetně družiny a internátu. Pro děti je zajištěna rehabilitace a jídelna. Škola je rozdělena na praktickou pro 12 žáků a speciální pro 36 studentů. Studenti získají základní …

Střední škola a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc

Provozujeme speciální základní …

Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace

Základní škola pro 160 žáků s autismem. Součástí školy je jídelna a družina. Během školního roku pořádáme společné aktivity pro rodiče s dětmi, jezdíme na týdenní školu v přírodě, plavání a …

ZŠ a praktická škola Arkadie, o.p.s.

Provozujeme základní školu praktickou a speciální s celkovou kapacitou 80 míst. Zaměřujeme se na výuku dětí s více vadami. Součástí školy je školní družina a klub. Zajišťujeme odborné terapie. K dispozici jsou učebny s počítačem, dětské hřiště, sportovní vybavení, učebnice a …

ZŠ pro tělesně postižené Opava

Jsme základní školou zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona. Poskytujeme komplexní odbornou péči žákům s tělesným postižením, souběžným postižením více vadami a s autismem, zájmové vzdělávání ve školní družině a školní stravování ve školní jídelně – …

Základní škola Mikulov, Školní

Jsme základní školou určenou pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo …

ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice

Základní škola pro 50 tělesně a mentálně postižených žáků s jídelnou a družinou. Dětem je poskytována komplexní speciální pedagogická, rehabilitační a logopedická péče. Nabídka hippoterapie a plavání. V současné době disponujeme 3 vozy, které zajišťují svoz …