Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Blatná, Holečkova

Základní škola s kapacitou 96 žáků s jídelnou, klubem a družinou. Pro děti pořádáme řadu sportovních, kulturních a vzdělávacích …

Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.

Základní škola pro 18 žáků. Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytujeme terapie v oblasti canisterapie, hipoterapie, ornitoterapie, logopedie a hudby s prvky muzikoterapie. Žáci pravidelně rehabilitují s …

MŠ a ZŠ Tábor, Čsl. armády

Speciální a praktická základní škola pro 187 žáků se školní jídelnou a …

ZŠ praktická Třeboň

Praktická škola pro 126 žáků s družinou. Poskytujeme výchovu a vzdělávání dětem s lehkým mentálním …

Centrum Kaňka

Škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsah, formy a metody vzdělávání odpovídají vzdělávacím potřebám těchto žáků. Cílem školy je připravit každého žáka na integraci do běžné společnosti s ohledem na individuální zvláštnosti jednotlivých …

ZŠ, MŠ a Praktická škola Strakonice, Plánkova

Provozujeme základní praktickou školu s celkovou kapacitou pro 140 žáků. Součástí školy je školní družina. Škola se zaměřuje na vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením či zdravotně oslabené a děti ze znevýhodněného sociálního prostředí. Zajišťujeme pravidelné letní pobyty v …

Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Písek

Základní škola pro 180 žáků s družinou a školním …

Dětský domov, ZŠ, Školní jídelna a Školní družina Volyně

Základní škola pro 42 žáků se školní jídelnou a družinou. Pro děti jsou pořádány sportovní akce, divadelní představení, výlety, olympiády a …

ZŠ, Dětský domov, Přípravný stupeň ZŠ speciální a Školní jídelna Sedlec-Prčice

Naše škola je dvanáctiletá škola, usilující o harmonický rozvoj dětské osobnosti na základě antroposofického pohledu na člověka, s cílem připravit postižené dítě na samostatný praktický život. Integrujeme žáky s různými druhy …

ZŠ Sedlčany, Konečná

Základní škola pro 70 žáků s jídelnou a družinou. Škola pořádá karnevaly, besídky, kulturní a sportovní akce. Navštěvujeme divadelní představení. Zajišťujeme výuku anglického …

ZŠ Pelhřimov, Komenského

Základní škola zajišťuje výchovu a vzdělávání dětem s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením, autistickým postižením i dětem se souběžným postižením více vadami. Kapacita školy je 106 žáků a sdružuje školu praktickou, speciální a školní družinu. K dispozici je cvičební sál a dětská …

ZŠ praktická Rožmitál pod Třemšínem

Speciální základní škola pro 70 žáků se zaměřením na výchovu budoucích řemeslníků a pracovníků služeb. Možnost využití družiny. V celé škole je rozvedena síť s připojením na internet. Po výuce mohou děti trávit čas ve školní družině, která je zároveň školním …

Odborné učiliště, Praktická škola, ZŠ a MŠ Příbram

Provozujeme základní praktickou a speciální školu pro celkem 198 žáků, která je určena studentům s lehkým, středně těžkým i těžkým mentálním postižením. Zaměřujeme se na výuku běžných situací, které mohou žáky potkat v běžném praktickém …

ZŠ Dobříš, Lidická

Praktická a speciální základní škola pro 100 žáků se školní družinou. Poskytujeme vzdělání žákům s lehkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Zaměřujeme se na výuku anglického jazyka, informatiky a pracovního …