Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ praktická Domažlice, Msgre B. Staška

Praktická základní škola pro 80 žáků s …

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Plzeň, Mohylová

Provozujeme státní základní školu pro 132 žáku s jídelnou. Zaměřujeme se na děti s tělesnýmnebo mentálním potížemi. Nabízíme sportovní, orientální a taneční kroužky. Pořádáme různé výlety a exkurze. Navštěvujeme divadelní představení a …

Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23

Základní škola pro 230 žáků se školní družinou a klubem zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s podpůrným opatřením od 3 stupně. Výuka vedená speciálními pedagogy v málo početných třídách. Nabídka kroužků výtvarné a sportovní činnosti, keramika, kondičního cvičení, …

ZŠ speciální Plzeň, Rabštejnská

Základní škola speciální pro 113 žáků se školní družinou. Organizujeme výlety, besídky, nadílky, sportovní akce. Možnost využití rehabilitační péče, rad od výchovného poradce nebo od metodika prevence sociálně patologických …

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a školní jídelna Plzeň, Karlovarská

Základní škola speciální pro 60 žáků se školní …

ZŠ speciální Diakonie ČCE Merklín

Základní škola speciální pro 60 žáků s mentálním postižením, více vadami a autismem, s jídelnou, družinou a internátem pro děti od 5 do 26 …

ZŠ praktická Kralovice

Provozujeme praktickou základní školu pro 66 žáků s družinou a školním klubem. Naše škola je zapojena do projektu EU peníze …

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň, Lazaretní

Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna, školní družina a klub, moderní internát, který poskytuje ubytování pro žáky ze vzdálenějších oblastí, a speciálně-pedagogické centrum, které zajišťuje poradenskou činnost nejen pro naše žáky. Kromě výuky dle osnov vyučujeme hru na hudební …

ZŠ a MŠ Tachov, Petra Jilemnického

Základní škola pro 167 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, družinou o kapacitě 12 žáků a internátem. Pořádáme výlety, prohlídky, sportovní dny, návštěvy kin, divadel a …

ZŠ praktická Rožmitál pod Třemšínem

Speciální základní škola pro 70 žáků se zaměřením na výchovu budoucích řemeslníků a pracovníků služeb. Možnost využití družiny. V celé škole je rozvedena síť s připojením na internet. Po výuce mohou děti trávit čas ve školní družině, která je zároveň školním …

ZŠ Blatná, Holečkova

Základní škola s kapacitou 96 žáků s jídelnou, klubem a družinou. Pro děti pořádáme řadu sportovních, kulturních a vzdělávacích …

ZŠ Blatná, Nerudova

Základní škola s kapacitou 96 žáků s jídelnou, klubem a družinou. Pro děti pořádáme řadu sportovních, kulturních a vzdělávacích …

Odborné učiliště, Praktická škola, ZŠ a MŠ Příbram

Provozujeme základní praktickou a speciální školu pro celkem 198 žáků, která je určena studentům s lehkým, středně těžkým i těžkým mentálním postižením. Zaměřujeme se na výuku běžných situací, které mohou žáky potkat v běžném praktickém …

ZŠ Žebrák

Provozujeme praktickou a speciální základní školu pro 37 žáků. Specializujeme se na výuku osob s různým stupněm postižení. K dispozici máme jídelnu, družinu, keramickou dílnu. Počítačová učebna je vybavená dvěma interaktivními projektory. Poskytujeme rehabilitační …