Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková organizace

Základní škola pro 60 žáků s družinou a jídelnou. Vedeme zájmové kroužky a pořádáme kulturní akce pro děti. Používáme moderní pomůcky, zejména digitální technologie a výukové programy. Používání výukových materiálů vytvořených vyučujícími vede ke zvýšení zájmu žáků o výuku a aktivnímu …

Základní škola Přimda

Základní škola pro 320 žáků s družinou a jídelnou. Vedeme výtvarný kroužek, kroužek pohybových a sportovních her, keramiky, sborového zpěvu, vaření, hry na kytaru a tanečně-sportovní kroužek. Nabízíme lekce anglického a německého jazyka a lyžování. Organizujeme přednášky, besedy i …

ZŠ a MŠ dr. Eduarda Beneše, Kožlany

Základní škola pro 390 žáků se školní jídelnou, družinou a klubem. Zajišťujeme sportovní, výtvarný, jazykový a pěvecký kroužek. Zaměřujeme se na kroužek basketbalu, volejbalu, florbalu, anglického jazyka a …

22. ZŠ Plzeň

Základní škola pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Výuka angličtiny od 1. …

ZUŠ Josefa Kličky, Plánice

Provozujeme základní uměleckou školu pro 1200 žáků. Nabízíme hudební, výtvarné, taneční a literárně-dramatické obory. Vyučujeme hru na klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou a příčnou flétnu. Reprezentujeme se na soutěžím, přehlídkách a …

11. ZŠ Plzeň

Základní škola pro 550 žáků se školní družinou a jídelnou. Poskytujeme vzdělání v běžných, sportovních, logopedických a dyslektických třídách. Nabízíme kroužek aerobiku, keramiky, anglického jazyka, orientálních tanců a stolního tenisu. K dispozici je školní psycholog pro žáky, rodiče a …

ZŠ a MŠ Mochtín

Provozujeme základní školu pro 60 žáků s družinou. Nabízíme sportovní, jazykové či hudební …

ZŠ Dobřany, třída 1. máje

Provozujeme základní školu pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Pořádáme kulturní, sportovní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Poskytujeme odborné výchovné poradenství. Vedeme speciální a přípravnou …

ZŠ Štěnovice

Základní škola pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Vyučujeme anglický a německý jazyk. Spolupracujeme se školami v zahraničí. Vedeme projektová vyučování. Zajišťujeme sportovní vyžití. K výuce využíváme výpočetní a audiovizuální techniku. Vedeme kroužek mažoretek, bojových sportů či …

21. ZŠ Plzeň

Specializujeme se na výuku jazyků, anglický jazyk od 1. třídy, od 6. třídy francouzský či německý jazyk, v 7. třídě i ruský jazyk. Učebny jsou vybavené výpočetní technikou a interaktivní tabulí z projektu EU peníze školám. Žákům jsou dispozici tři hřiště a dvě …

ZŠ Holýšov

Základní škola pro 680 žáků s družinou, jídelnou a klubem. K dispozici je výchovný poradce. Nabídka zájmových …

ZŠ Mýto

Základní škola pro 299 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Pořádáme výlety do zahraničí, různé školní akce a zájmové kroužky pro …

ZŠ Blatnice

Provozujeme základní školu pro 155 žáků s družinou a jídelnou. Zabýváme se tvorbou časopisu. Pořádáme výlety a exkurze. Navštěvujeme divadelní představení. Vyučujeme anglický …

ZŠ Zbůch, Hornická

Provozujeme základní školu pro 365 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat jazykové, keramické, sportovní či hudební …