Firmy

ZŠ a MŠ dr. Eduarda Beneše, Kožlany

Základní škola pro 390 žáků se školní jídelnou, družinou a klubem. Zajišťujeme sportovní, výtvarný, jazykový a pěvecký kroužek. Zaměřujeme se na kroužek basketbalu, volejbalu, florbalu, anglického jazyka a …

21. ZŠ Plzeň

Specializujeme se na výuku jazyků, anglický jazyk od 1. třídy, od 6. třídy francouzský či německý jazyk, v 7. třídě i ruský jazyk. Učebny jsou vybavené výpočetní technikou a interaktivní tabulí z projektu EU peníze školám. Žákům jsou dispozici tři hřiště a dvě …

28. ZŠ Plzeň

Základní škola zajišťující výuku až pro 640 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou různé zájmové kluby a činnosti. Vedeme mateřský klub pro maminky s dětmi, kde společně cvičíme, zpíváme, tvoříme, hrajeme divadlo a relaxujeme. Pro žáky je k dispozici výchovný poradce a školní metodik …

ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov, Vřesinská

Provozujeme základní školu pro 120 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme možnost navštěvování zájmových kroužků. K dispozici máme počítačovou učebnu, žákovskou knihovnu, tělocvičnu a hřiště. Pořádáme kurzy plavání, exkurze a výlety. Navštěvujeme divadla. Učíme děti správnému pohybu v …

ZŠ, Rokycany, Čechova

Základní škola pro 106 žáků s družinou. K dispozici je výchovný poradce. Škola je zapojena do projektů EU peníze školám. Učíme se pro budoucnost a dalších. Pořádáme kulturní, společenské a sportovní akce pro žáky a jejich rodiče. Zajišťujeme plavecký výcvik a další volnočasové …

ZŠ a MŠ Kozojedy

Provozujeme základní školu pro 235 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat myslivecký, počítačový, výtvarný, přírodovědný či jazykový kroužek a kroužek …

31. ZŠ Plzeň

Základní škola pro 750 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy, s jídelnou a družinou. Vlastní sportovní areál, který využívají nejen žáci školy, ale i sportovní kluby. Vyučování je plně organizované, zahrnuje první i druhý stupeň zpravidla po 3 až 4 paralelních třídách v …

ZŠ Pačejov

Základní škola pro 180 žáků s družinou a jídelnou. Možnost navštěvovat zájmové a sportovní kroužky. Atletická přípravka nabízí rodičům a jejich dětem ve věku 5 - 11 let pestrou volnočasovou sportovní aktivitu - obohacení tělesné výchovy na 1. stupni základních …

ZŠ Kladruby

Základní škola pro 330 žáků s družinou a jídelnou. Pořádání společenských, kulturních a sportovních …

ZŠ Blovice

Provozujeme základní školu pro 650 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je poradenské centrum. Nabízíme výtvarný, keramický, sportovní, hudební kroužek. V nabídce kroužků máme aerobic, plavání a …

ZŠ Hrádek u Sušice

Malotřídní venkovská základní škola s 1. stupněm do 5. ročníku tvořená čtyřmi třídami. Kapacita školy je 80 žáků, k dispozici je jídelna a družina pro 30 dětí. v budově je tělocvična a počítačová učebna. K pohybovým aktivitám je využíváno školní hřiště, kde je umístěn volejbalový koš a …

ZŠ a MŠ Pocinovice

Provozujeme základní školu pro 70 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, sportovní a jiné soutěže, tématické dny, zájmové kroužky či …

ZŠ Štěnovice

Základní škola pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Vyučujeme anglický a německý jazyk. Spolupracujeme se školami v zahraničí. Vedeme projektová vyučování. Zajišťujeme sportovní vyžití. K výuce využíváme výpočetní a audiovizuální techniku. Vedeme kroužek mažoretek, bojových sportů či …

ZŠ a MŠ Chanovice

Základní škola pro 160 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou zájmové kroužky, výuka cizích jazyků, doprava školním …