Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Provozujeme zařízení věnující se péči, výchově a vzdělávání dětí s širokou škálou postižení a dětí, které jsou z nejrůznějších důvodů v jiných typech škol neúspěšný. Vzděláváme žáky s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a …

ZŠ Pelhřimov, Komenského

Základní škola zajišťuje výchovu a vzdělávání dětem s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením, autistickým postižením i dětem se souběžným postižením více vadami. Kapacita školy je 106 žáků a sdružuje školu praktickou, speciální a školní družinu. K dispozici je cvičební sál a dětská …

ZŠ a SŠ Březejc

Provozujeme základní školu pro 25 žáků s mentální retardací či tělesným postižením. Ve škole je možnost přihlášení do pěveckého a výtvarně-keramického kroužku či kroužků zdravého vaření a pohybových …

ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava

Provozujeme pomocnou základní a praktickou školu pro 80 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme možnost navštěvovat výtvarné, sportovní, počítačové, jazykové či hudební kroužky. Budova je bezbariérová přízemní, má vlastní velkou zahradu, parkoviště a sportovní hřiště s umělým povrchem i …

ZŠ praktická a speciální Hlinsko, Poličská

Speciální a praktická škola pro 36 žáků. Jedná se o žáky s lehkým mentálním postižením a žáky s kombinovaným …

Praktická a speciální ZŠ Polička

Provozujeme praktickou školu pro žáky s lehkým mentální postižením a speciální školu pro středně až těžce postižené děti. Klademe důraz na rozvoj pracovních dovedností. Součástí školy je školní družina, která zajišťuje žákům obědy, odpolední volnočasové aktivity a přípravu na …

Speciální ZŠ Bystré, náměstí Na podkově

Provozujeme speciální základní školu pro 100 žáků s družinou. Škola je určena pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Klademe důraz na rozvoj pracovních dovedností. Pro děti je připravený kroužek aerobiku a mimoškolní …

Speciální ZŠ Bystré, Zámecká

Speciální základní škola pro 100 žáků s důrazem na rozvoj pracovních dovedností. Pro děti je připravený kroužek aerobiku a mimoškolní …

Speciální škola Čáslav

Vzděláváme žáky se středně těžkým, těžkým mentálním, kombinovaným postižením a …

ZŠ a MŠ při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže

Provozujeme klasickou i speciální základní školu při odborné léčebně pro 170 žáků. Disponujeme družinou pro 15 dětí. Snažíme se být otevřenou moderní školou se soudobým vybavením, výukovými programy na počítačích a novými pedagogické postupy. Zajišťujeme také mimoškolní aktivity, projekty a …

Speciální základní škola Heřmanův Městec

Provozujeme základní školu praktickou a speciální pro 68 žáků s družinou pro 12 dětí. K dispozici je dílenská učebna, učebna výpočetní techniky či zahrada s košem na streetball. Pořádáme výstavy, výlety a plavecký i předplavecký výcvik. Poskytujeme poradenství v oblasti logopedie a …

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Praktická a speciální základní škola pro 198 žáků. …

Speciální ZŠ Chrudim

Jsme speciální a praktická základní škola pro 175 žáků. Provozujeme školní družinu. Žákům nabízíme aktivační centrum. Projekt je zaměřený na zájmové vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a autismem. Poskytujeme 14 kroužků. Součástí školy jsou dílny a cvičná …

ZŠ Ivančice, Široká

Provozujeme speciální základní školu pro 92 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním či sluchovým postižením, vadami řeči i poruchami autistického spektra. Zajišťujeme individuální logopedickou péči a rozvoj prostřednictvím alternativní …