Firmy

ZŠ a MŠ Lesonice, okres Třebíč

Základní škola pro 50 žáků s jídelnou a školní družinou. Jedná se o malotřídní školu s 5-ti ročníky v jedné třídě, která se nachází v areálu lesonického zámku. V prostorách školy mohou děti využívat pingpongový stůl, posilovací kout, školní knihovnu, počítačovou učebnu či stolní …

ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

Základní škola pro 250 žáků s družinou pořádá zájezdy na divadelní představení, exkurze do muzeí, planetárií, galerií a ekologických center. V každé kmenové třídě je umístěn počítač pro práci žáků. K dispozici je také interaktivní technika, tiskárna, kopírovací stroj a přístup k …

ZŠ Nížkov

Provozujeme základní školu pro 220 žáků. K dispozici je družina a jídelna. Pro děti je připraven kroužek angličtiny, výtvarky, němčiny a logopedie. Dále možnost hry na klavír, flétnu a přípravu na přijímací zkoušky z matematiky. Škola dáme pořádá soutěže, olympiády a …

ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Základní škola pro 777 žáků s družinou a jídelnou. Zaměřujeme se na výuku výpočetní techniky a ekologie. Poskytujeme služby výchovného poradce. Vydáváme školní časopis Puclík. Organizujeme exkurze do knihoven, planetária a muzea. Účastníme se vědomostních a sportovních …

ZŠ Velké Meziříčí, Školní

Základní škola pro 440 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka zájmových a sportovních …

ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou

Základní škola pro 320 žáků s družinou a s jídelnou v objektu mateřské školy. Škola podporuje vztah žáků k ekologii. Pro děti nabízíme dislektický, přírodovědný, čtenářský, kosmetický a různé sportovní …

ZŠ Jihlava, Jungmannova

Základní škola pro 300 žáků s jídelnou, klubem a družinou. Vydávání školního časopisu Jungmannka. Máme k dispozici také tělocvičnu. Pořádáme recyklohraní, jejímž prostřednictví prohlubujeme znalosti žáků o problematice recyklace …

ZŠ a MŠ Křoví

Základní škola pro 40 žáků s jídelnou. Budova školy je bezbariérová. Možnost navštěvovat zájmový výtvarný kroužek, informatiku, angličtinu a …

ZŠ a MŠ Velká Losenice

Základní škola s celkovou kapacitou pro 270 žáků. Součástí je školní jídelna a družina. Škola je vybavena počítačovou učebnou a tělocvičnou. K areálu náleží zahrada a hřiště. Žáci školy se v průběhu roku účastní několika exkurzí. Jsou zde pořádány pohybové a znalostní soutěže, Den s Policií …

ZŠ Humpolec, Hradská

Základní škola pro 600 žáků s jídelnou a …

ZŠ a MŠ Radešínská Svratka

Základní škola pro 50 žáků se školní jídelnou a …

ZŠ Pacov

Provozujeme základní školu pro 394 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek hraní na flétnu či sportovní, jazykový, taneční, kytarový i novinářský kroužek. Pořádáme sportovní soutěže, olympiády, navštěvujeme divadla, kina, výstavy a …

ZŠ Telč, Masarykova

Základní škola pro 550 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, fotografování, sportovních her, divadla, psaní na klávesnici, anglického i francouzského jazyka. Organizujeme letní tábor, studijní zájezdy do zahraničí a exkurze. Vydáváme školní časopis. Účastníme se …

ZŠ a MŠ Studenec

Provozujeme malotřídní základní školu pro 80 žáků s třídami pro 1. - 5. ročník se školní jídelnou a …