Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Lukov

Provozujeme základní školu pro 60 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Dolní Krupá

Základní škola pro 75 žáků s družinou a jídelnou. Probíhá spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě. Škola se též věnuje mimoškolní aktivitě žáků a nabízí zájmové kroužky. Všichni žáci se mohou v rámci účastnit i plaveckého výcviku. Nabízíme kroužky vaření, …

ZŠ a MŠ Věž

Provozujeme základní školu pro 60 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 30 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Nabízíme zájmové kroužky jako keramika, angličtiny a také hudební, turistický a myslivecký …

ZŠ a MŠ Škrdlovice

Základní škola pro 48 žáků s jídelnou a …

ZŠ Rozsochy

Provozujeme základní školu pro 42 žáků s družinou. Pořádáme různé výlety a exkurze. Navštěvujeme divadelní představení. Zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci se vzájemně podporují a spolupracují na výchově a vzdělávání žáků v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními pravidly …

ZŠ a MŠ Pyšel

Základní škola pro 30 žáků s jídelnou a družinou. V rámci družiny vedeme tvořivé, pohybové a jazykové …

ZŠ Bobrová

Základní škola pro 280 žáků s družinou a jídelnou. Jsme úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami i učebnicemi, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Soustavně je doplňována učitelská i žákovská …

ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou

Základní škola pro 320 žáků s družinou a s jídelnou v objektu mateřské školy. Škola podporuje vztah žáků k ekologii. Pro děti nabízíme dislektický, přírodovědný, čtenářský, kosmetický a různé sportovní …

ZŠ a MŠ Březník

Provoz základní školy pro 250 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je vlastní tělocvična a hřiště. Pořádáme krajské dopravní soutěže, Den Země, kurzy plavání, angličtiny a lyžování. Zaměřujeme se také na sběr starého papíru, vánoční výstavy, olympiády, dětské karnevaly, školní výlety a …

ZŠ a MŠ Křoví

Základní škola pro 40 žáků s jídelnou. Budova školy je bezbariérová. Možnost navštěvovat zájmový výtvarný kroužek, informatiku, angličtinu a …

ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná

Základní škola pro 300 žáků se školní družinou, jídelnou a školním klubem. Vydáváme vlastní školní časopis, máme k užívání tělocvičnu, účastníme se nejrůznějších dobročinných sbírkách. Pro děti máme k dispozici specializované třídy pro žáky s poruchami učení a vyškoleného …

ZŠ a MŠ Prosetín

Základní škola pro 50 žáků s jídelnou a …

ZŠ Polná

Jsme základní škola pro 693 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Provozujeme speciální třídu se vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením. Orientujeme se na jazykové znalosti a rozvoj přírodovědných dovedností a tvořivých činností …

ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Základní škola pro 777 žáků s družinou a jídelnou. Zaměřujeme se na výuku výpočetní techniky a ekologie. Poskytujeme služby výchovného poradce. Vydáváme školní časopis Puclík. Organizujeme exkurze do knihoven, planetária a muzea. Účastníme se vědomostních a sportovních …