Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Hasičská stanice-4

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …

SDH Újezd nad Lesy

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Pořádáme společenské a předváděcí akce. Každý člen je během roku řádně přeškolen a seznamován s novými prostředky a technikou. Schůzky členů se konají každou sobotu, kde je hlavní náplní péče o hasičskou techniku a …
723 865 980

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Praha, Ohradní

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a mimořádných …
244 102 850

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Satalice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Při schůzkách se děti intenzivně připravují na soutěže v požárním sportu, zdokonalují své teoretické znalosti v oblasti požární ochrany a provádí údržbu techniky ve zbrojnici, při které se připravují na své možné působení ve výjezdové jednotce v …
731 828 848

Sbor dobrovolných hasičů Praha - Zbraslav

 – Naplánovat trasu
Provádíme zásahy a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných …
257 921 494


Hasičská stanice-7

 – Naplánovat trasu
Chráníme životy a zdraví obyvatel a jejich majetek před požáry. Poskytujeme pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují životy nebo životní prostředí. Provádíme likvidační …

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

 – Naplánovat trasu
Chráníme životy a zdraví obyvatel a jejich majetek před požáry. Poskytujeme pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují životy nebo životní prostředí. Provádíme likvidační …

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Praze - Březiněvsi

 – Naplánovat trasu
Provádíme záchranné a hasičské práce. Nabízíme hasičské a zdravotní zajištění společenských akcí. Provozujeme oddíl mladých …
604 728 003


Hasičská stanice-2

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …

Sdružení hasičů ČMS, SDH - Velká Chuchle

 – Naplánovat trasu
Provoz sboru dobrovolných …
602 395 381

Hasičská stanice-11

 – Naplánovat trasu
Chráníme životy a zdraví obyvatel a jejich majetek před požáry. Poskytujeme pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují životy nebo životní prostředí. Provádíme likvidační …

Hasičská stanice-10

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …